Observacions en EDAR Benavente

Aquí pots accedir a totes les observacions de BiObserva i seleccionar les zones, els ocells o els períodes de temps que t’interessin.


  
  
  
  
  
Reinicia

06/11/2020 10:55:00

EDAR Benavente - Gary Losada

 • 1 Milà reial Milvus milvus EN

17/09/2020 13:45:00

EDAR Benavente - Gary Losada

 • 2 Passerell comú Carduelis cannabina
 • 15 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 5 Cornella negra Corvus corone
 • 3 Garsa Pica pica
 • 1 Cotxa fumada Phoenicurus ochruros
 • 1 Cuereta torrentera Motacilla cinerea
 • 2 Cogullada vulgar Galerida cristata
 • 1 Picot verd Picus viridis
 • 1 Tudó Columba palumbus
 • 1 Aligot comú Buteo buteo
 • 1 Àguila calçada Aquila pennata

03/09/2020 11:45:00

EDAR Benavente - Gary Losada

 • 5 Passerell comú Carduelis cannabina
 • 1 Cadernera Carduelis carduelis
 • 2 Pardal comú Passer domesticus
 • 3 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 5 Cornella negra Corvus corone
 • 3 Garsa Pica pica
 • 4 Mastegatatxes Ficedula hypoleuca
 • 1 Papamosques gris Muscicapa striata
 • 1 Mosquiter de passa Phylloscopus trochilus NT
 • 1 Cotxa fumada Phoenicurus ochruros
 • 2 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 3 Cuereta groga Motacilla flava
 • 1 Oreneta vulgar Hirundo rustica
 • 18 Abellerol Merops apiaster
 • 1 Xivitona Actitis hypoleucos
 • 1 Xivita Tringa ochropus
 • 1 Aligot comú Buteo buteo

18/08/2020 12:43:00

EDAR Benavente - Gary Losada

 • 6 Passerell comú Carduelis cannabina
 • 5 Cadernera Carduelis carduelis
 • 7 Pardal comú Passer domesticus
 • 3 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 2 Garsa Pica pica
 • 1 Botxí meridional Lanius meridionalis NT
 • 1 Trist Cisticola juncidis
 • 3 Cotxa fumada Phoenicurus ochruros
 • 1 Pit-roig Erithacus rubecula
 • 1 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 2 Oreneta cuablanca Delichon urbicum
 • 3 Oreneta vulgar Hirundo rustica
 • 1 Cogullada vulgar Galerida cristata
 • 3 Tudó Columba palumbus
 • 1 Aligot comú Buteo buteo

07/08/2020 11:55:00

EDAR Benavente - Gary Losada

 • 5 Passerell comú Carduelis cannabina
 • 1 Cadernera Carduelis carduelis
 • 12 Pardal comú Passer domesticus
 • 1 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 4 Cornella negra Corvus corone
 • 2 Gralla Corvus monedula
 • 1 Garsa Pica pica
 • 1 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 3 Oreneta cuablanca Delichon urbicum
 • 2 Oreneta vulgar Hirundo rustica
 • 1 Puput Upupa epops
 • 1 Aligot comú Buteo buteo
 • 1 Milà negre Milvus migrans
 • 11 Cigonya blanca Ciconia ciconia
 • 1 Bitxac comú Saxicola rubicola

01/07/2020 12:28:00

EDAR Benavente - Gary Losada

 • 2 Cadernera Carduelis carduelis
 • 5 Pardal comú Passer domesticus
 • 2 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 2 Cornella negra Corvus corone
 • 1 Garsa Pica pica
 • 1 Trist Cisticola juncidis
 • 3 Oreneta cuablanca Delichon urbicum
 • 2 Oreneta vulgar Hirundo rustica
 • 2 Cogullada vulgar Galerida cristata
 • 1 Cigonya blanca Ciconia ciconia

16/06/2020 12:03:00

EDAR Benavente - Gary Losada

 • 1 Cruixidell Miliaria calandra
 • 3 Cadernera Carduelis carduelis
 • 1 Gafarró Serinus serinus
 • 19 Pardal comú Passer domesticus
 • 9 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 1 Cornella negra Corvus corone
 • 7 Gralla Corvus monedula
 • 3 Garsa Pica pica
 • 1 Trist Cisticola juncidis
 • 1 Cotxa fumada Phoenicurus ochruros
 • 5 Oreneta cuablanca Delichon urbicum
 • 6 Oreneta vulgar Hirundo rustica
 • 2 Falciot negre Apus apus
 • 2 Tórtora turca Streptopelia decaocto
 • 1 Xoriguer comú Falco tinnunculus
 • 1 Milà negre Milvus migrans
 • 3 Cigonya blanca Ciconia ciconia
 • 1 Àguila calçada Aquila pennata

21/05/2020 11:48:00

EDAR Benavente - Gary Losada

 • 1 Cruixidell Miliaria calandra
 • 2 Passerell comú Carduelis cannabina
 • 2 Verdum Carduelis chloris
 • 2 Gafarró Serinus serinus
 • 3 Pardal xarrec Passer montanus
 • 8 Pardal comú Passer domesticus
 • 3 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 1 Garsa Pica pica
 • 1 Oriol Oriolus oriolus
 • 2 Trist Cisticola juncidis
 • 1 Rossinyol bord Cettia cetti
 • 1 Cotxa fumada Phoenicurus ochruros
 • 2 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba