Què és el primer que necessito per participar-hi?

El primer que has de saber és que no necessites ser un expert en ornitologia per participar en el programa Biobserva. Inicialment, hauràs de dedicar un temps variable, segons els teus coneixements previs, a conèixer els 20 ocells dels quals farem un seguiment a Biobserva. Són 20 espècies comunes —que aquí anomenarem aus objectiu— fàcils d’identificar, que quan les coneguis fins i tot et sorprendrà que no t’haguessis adonat de les seves diferències abans de participar en el programa.

Disposes de material didàctic en diferents formats (paper, informació a la web, informació a l’app, vídeos i àudios) que pots trobar en els recursos d’aquesta web, a més d’un itinerari formatiu (training track) que et guia en el procediment.

Un cop estiguis a punt, podràs començar a observar i registrar els ocells que observis a la teva planta de treball. Et preguntes com ho has de fer? Aquí tens el teu Training Track.

Com puc participar a Biobserva?

Ja saps que participar a Biobserva és molt fàcil. No obstant això, t’aconsellem que segueixis ordenadament el procediment que descrivim a continuació per evitar errors o pèrdues de temps innecessàries. Hi ha tres grans passos que has de completar:

  1. Training track. La teva formació bàsica en ornitologia!
  2. Registre. Una mica de burocràcia...
  3. Observació d’ocells a BiObserva. Per fi, arriba l’acció!

Training Track

Els ocells són éssers molt actius, volen i es mouen per les branques, el terra o l’aigua, generalment de forma molt més ràpida i nerviosa que els éssers humans; per això cal fer servir prismàtics per poder identificar-los. Intenta tenir els prismàtics al teu abast quan participis en el programa.

1 - Mira el pòster. Per reconèixer les espècies de les quals el programa BiObserva fa el seguiment, observa detingudament el pòster. Quan ho hagis fet, veuràs que una part d’elles ja les coneixies o que et seran molt fàcils de reconèixer. Qui no pot reconèixer en qüestió de segons aquesta garsa, aquest pit-roig o aquesta puput, per exemple?

2 - Aprofundeix en les espècies. Hauràs observat que en alguns d’aquests ocells els mascles i les femelles són diferents, d’altres tenen alguna espècie que se’ls sembla en coloració general, i d’altres són prou petits perquè els detalls hagin de ser inspeccionats amb més detall. Perquè resolguis aquestes qüestions, tens una fitxa més detallada que t’ofereix informació suficient.

A més, observa que els ocells es distribueixen territorialment segons les seves preferències d’hàbitat i alguns d’ells presenten una forta estacionalitat. Tens uns codis que t’indiquen en quines zones i èpoques de l’any pots trobar aquests ocells. Hem dividit Espanya en tres zones geogràfiques on hi pot haver diferències importants: Península, Balears i Canàries. Per l’efecte de l’aïllament respecte dels continents, les illes solen mancar d’algunes espècies que fins i tot són molt comunes al continent i, en canvi, tenen espècies úniques (anomenades endemismes) que hi han evolucionat amb exclusivitat. N’és un exemple el canari, exclusiu de les illes Canàries. Meravelles de l’evolució!

Península Ibèrica Península
Illes Balears Balears
Illes Canàries Canàries

Els ocells objectiu del programa BiObserva són espècies comunes fàcils d’identificar. Para atenció, de totes maneres, a la seva estacionalitat; pot ser que a la teva zona una espècie sigui més abundant a l’hivern o a la primavera.

3 - Un dibuix val més que mil fotografies . El dibuix permet a l’artista (que també és un expert ornitòleg) ressaltar expressament els detalls d’identificació de l’ocell, però al camp tindrem diferents condicions de llum, l’ocell es mourà d’una manera determinada i el nostre punt d’observació pot influir molt en els detalls que observem.

Com s’han de recollir les dades

Un cop et sentis amb prou confiança per identificar la majoria dels ocells de Biobserva que creguis que poden ser a la teva planta, ja estàs en condicions per començar a observar i registrar les espècies que trobis.

Mentre estàs fent les teves tasques laborals a l’exterior, només has de mantenir la vista i l’oïda sintonitzats amb els ocells que puguis veure o escoltar. Tenir els prismàtics a mà t’ajudarà molt, especialment al principi, per identificar les espècies que encara no coneixes.

Com s’han de recollir les observacions al camp: app o llibreta

Tant la llibreta com l’app contenen els camps que cal emplenar amb la informació requerida. Són els següents:

Instal·lació: nom de la planta
Data, hora d’inici i hora final: la informació corresponent sobre quan s’han fet les observacions.
Tipus d’observació: marca la casella segons correspongui. 
Llista d’espècies objectiu: només s’han registrat els ocells dels quals es farà el seguiment (20 a la Península, 19 a les Balears, i 17 a les Canàries).
Llista completa: a més de les espècies objectiu, s’han anotat totes les que l’observador ha detectat.
Dada casual: per l’interès que pot tenir l’observació (per exemple, un ocell fora de temporada, tant si és una espècie objectiu com si no ho és) es registra una espècie (o diverses) sense anotar-ne d’altres que es puguin haver observat.
Inclou àrea d’influència?: Marca si anotes observacions a l'àrea d’influència, és a dir, en un perímetre de 200m. al voltant de la instal·lació. Deixa sense marcar si les observacions són exclusivament de l'interior del recinte.
Espècie: nom comú de l’ocell observat.
Núm.: nombre d’individus observats o estimació. En grups grans és impossible comptar el nombre d’individus amb precisió, i se n’ha de fer una estimació aproximada.

Introducció de dades a la web

Un cop anotades les dades a la llibreta, és molt senzill introduir aquesta informació al web de BiObserva. Tingues en compte que si no introdueixes les dades a la web, no estàs participant en el projecte!

Aquest tutorial explica com s’han d’introduir les dades a la web
Aquest tutorial explica com s’han d’introduir les dades des de l’app

Dos censos anuals

És important disposar de dades homogènies perquè BiObserva sigui útil per controlar les poblacions d’ocells. Amb aquesta finalitat, hi ha dues dates clau en què es demana als col·laboradors que facin almenys un cens amb aquestes característiques:

Durada mínima de 30 minuts. Recórrer tota la instal·lació. Fer-ho entre la sortida del sol i les 12 h. Anotar les espècies objectiu i, si es vol, totes les espècies.

Les dates són les següents:

Del 15 al 30 de gener, amb la finalitat d’obtenir dades de les espècies hivernants.

Del 15 al 30 de maig, amb la finalitat d’obtenir dades de les espècies nidificants.

Els ocells d’ambdues estacions poden ser molt diferents, i amb aquests censos realitzats gairebé simultàniament a totes instal·lacions del projecte, obtindrem informació de gran valor sobre l’avifauna d’aquestes dues èpoques de l’any.

Els dos censos anuals són també una oportunitat per ampliar coneixements i formar-se. Es poden fer en grup, de manera que els participants es beneficiïn de l’experiència d’altres.

Juga amb les dades!

Pots obtenir estadístiques d’observacions per instal·lació, espècie d’ocell, observador i altres variables. Al menú “Consulta de dades” pots filtrar les observacions per veure quins ocells s’han observat per instal·lació, província, època de l’any i observador, entre d’altres. Aquest tutorial mostra com es poden dur a terme algunes de les consultes.

Caixes niu i naturalització d’instal·lacions

S’està desenvolupant un programa de naturalització de les instal·lacions perquè sigui un lloc atractiu per la flora i la fauna. En aquest marc, s’estan introduint caixes niu en les instal·lacions participants de BiObserva per a facilitar la nidificació dels ocells i s’està fent un seguiment per a obtenir dades sobre una de les etapes més critiques del seu cicle biològic.

Els col·laboradors utilitzen una fitxa en la qual registren les dates en les quals han vist el niu en construcció, amb ous, amb polls o amb joves emancipats. Aquestes dades s’analitzen per conèixer, per exemple, com el clima afecta la cronologia de l’època de cria.

També es porta a terme un resum anual la utilitat del qual és conèixer quin tipus de caixes són les més acceptades pels ocells, quines incidències s’han trobat o quina proporció de caixes són ocupades.