Observacions de Pit-roig

Aquí pots accedir a totes les observacions de BiObserva i seleccionar les zones, els ocells o els períodes de temps que t’interessin.


  
  
  
  
  
Reinicia

13/06/2021 19:07:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 3 Pit-roig Erithacus rubecula

12/06/2021 19:40:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 2 Pit-roig Erithacus rubecula

11/06/2021 12:37:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 3 Pit-roig Erithacus rubecula

10/06/2021 18:15:00

EDAR Olot - Pep - EDAR Olot

 • 1 Pit-roig Erithacus rubecula

10/06/2021 12:25:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 3 Pit-roig Erithacus rubecula

07/06/2021 17:22:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 2 Pit-roig Erithacus rubecula

06/06/2021 17:18:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 2 Pit-roig Erithacus rubecula

05/06/2021 12:29:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 2 Pit-roig Erithacus rubecula

04/06/2021 12:27:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 2 Pit-roig Erithacus rubecula

04/06/2021 09:44:00

EDAR Torrevieja - Jose Manuel Sánchez López

 • 4 Pit-roig Erithacus rubecula

03/06/2021 18:35:00

EDAR Olot - Pep - EDAR Olot

 • 1 Pit-roig Erithacus rubecula

02/06/2021 20:15:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 5 Pit-roig Erithacus rubecula

01/06/2021 19:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 3 Pit-roig Erithacus rubecula

01/06/2021 17:20:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 2 Pit-roig Erithacus rubecula

01/06/2021 08:45:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 3 Pit-roig Erithacus rubecula

31/05/2021 19:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 2 Pit-roig Erithacus rubecula

31/05/2021 17:10:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 3 Pit-roig Erithacus rubecula

31/05/2021 08:15:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 2 Pit-roig Erithacus rubecula

30/05/2021 19:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 3 Pit-roig Erithacus rubecula

30/05/2021 17:07:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 2 Pit-roig Erithacus rubecula

29/05/2021 12:47:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 2 Pit-roig Erithacus rubecula

29/05/2021 10:00:00

EDAR Blanes - Domingo de la Peña Mora Benítez

 • 6 Pit-roig Erithacus rubecula

29/05/2021 09:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 3 Pit-roig Erithacus rubecula

29/05/2021 07:50:00

EDAR Olot - Pep - EDAR Olot

 • 1 Pit-roig Erithacus rubecula

29/05/2021 07:50:00

EDAR Olot - Censo Olot

 • 3 Pit-roig Erithacus rubecula

28/05/2021 09:00:00

EDAR Frieres - Censo Frieres

 • 6 Pit-roig Erithacus rubecula

26/05/2021 15:19:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 2 Pit-roig Erithacus rubecula

25/05/2021 16:30:00

EDAR Blanes - Domingo de la Peña Mora Benítez

 • 6 Pit-roig Erithacus rubecula

25/05/2021 15:14:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 2 Pit-roig Erithacus rubecula

24/05/2021 12:15:00

EDAR Silvouta - Censo Silvouta

 • 1 Pit-roig Erithacus rubecula

24/05/2021 12:10:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 2 Pit-roig Erithacus rubecula

23/05/2021 19:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 2 Pit-roig Erithacus rubecula

23/05/2021 12:07:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 2 Pit-roig Erithacus rubecula

22/05/2021 19:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 4 Pit-roig Erithacus rubecula

21/05/2021 19:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 3 Pit-roig Erithacus rubecula

20/05/2021 19:59:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 3 Pit-roig Erithacus rubecula

20/05/2021 19:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 2 Pit-roig Erithacus rubecula

19/05/2021 18:02:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 3 Pit-roig Erithacus rubecula

18/05/2021 12:19:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 3 Pit-roig Erithacus rubecula

17/05/2021 17:15:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 2 Pit-roig Erithacus rubecula

16/05/2021 11:00:00

EDAR Blanes - Domingo de la Peña Mora Benítez

 • 10 Pit-roig Erithacus rubecula

15/05/2021 20:15:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 4 Pit-roig Erithacus rubecula

14/05/2021 19:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 6 Pit-roig Erithacus rubecula

14/05/2021 16:34:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 2 Pit-roig Erithacus rubecula

14/05/2021 08:45:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 4 Pit-roig Erithacus rubecula

13/05/2021 19:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 5 Pit-roig Erithacus rubecula

13/05/2021 18:52:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 3 Pit-roig Erithacus rubecula

13/05/2021 08:15:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 3 Pit-roig Erithacus rubecula

13/05/2021 08:00:00

EDAR Torrevieja - Jose Manuel Sánchez López

 • 2 Pit-roig Erithacus rubecula

12/05/2021 19:45:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 1 Pit-roig Erithacus rubecula

12/05/2021 11:57:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 2 Pit-roig Erithacus rubecula

12/05/2021 09:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 4 Pit-roig Erithacus rubecula

11/05/2021 19:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 3 Pit-roig Erithacus rubecula

11/05/2021 11:54:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 2 Pit-roig Erithacus rubecula

08/05/2021 17:25:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 2 Pit-roig Erithacus rubecula

07/05/2021 19:06:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 2 Pit-roig Erithacus rubecula

07/05/2021 18:00:00

EDAR Blanes - Domingo de la Peña Mora Benítez

 • 10 Pit-roig Erithacus rubecula

06/05/2021 12:03:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 3 Pit-roig Erithacus rubecula

05/05/2021 17:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 4 Pit-roig Erithacus rubecula

05/05/2021 12:00:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 2 Pit-roig Erithacus rubecula

05/05/2021 08:45:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 2 Pit-roig Erithacus rubecula

04/05/2021 17:00:00

EDAR Blanes - Domingo de la Peña Mora Benítez

 • 6 Pit-roig Erithacus rubecula

04/05/2021 17:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 5 Pit-roig Erithacus rubecula

03/05/2021 18:00:00

EDAR Blanes - Domingo de la Peña Mora Benítez

 • 10 Pit-roig Erithacus rubecula

03/05/2021 17:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 7 Pit-roig Erithacus rubecula

03/05/2021 09:22:00

EDAR Palamós - Ricardo Martin Ricardo

 • 1 Pit-roig Erithacus rubecula

02/05/2021 19:19:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 3 Pit-roig Erithacus rubecula

02/05/2021 17:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 5 Pit-roig Erithacus rubecula

01/05/2021 18:40:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 3 Pit-roig Erithacus rubecula

30/04/2021 12:38:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 3 Pit-roig Erithacus rubecula

29/04/2021 17:15:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 2 Pit-roig Erithacus rubecula

29/04/2021 12:35:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 2 Pit-roig Erithacus rubecula

27/04/2021 17:15:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 3 Pit-roig Erithacus rubecula

27/04/2021 10:00:00

EDAR Blanes - Domingo de la Peña Mora Benítez

 • 6 Pit-roig Erithacus rubecula

26/04/2021 18:09:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 2 Pit-roig Erithacus rubecula

26/04/2021 17:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 4 Pit-roig Erithacus rubecula

26/04/2021 16:30:00

EDAR Blanes - Domingo de la Peña Mora Benítez

 • 109 Pit-roig Erithacus rubecula

26/04/2021 09:15:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 2 Pit-roig Erithacus rubecula

25/04/2021 17:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 4 Pit-roig Erithacus rubecula

25/04/2021 15:38:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 2 Pit-roig Erithacus rubecula

25/04/2021 09:15:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 4 Pit-roig Erithacus rubecula

24/04/2021 17:45:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 2 Pit-roig Erithacus rubecula

24/04/2021 12:27:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 3 Pit-roig Erithacus rubecula

24/04/2021 09:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 3 Pit-roig Erithacus rubecula

23/04/2021 17:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 3 Pit-roig Erithacus rubecula

23/04/2021 12:56:00

EDAR Cabezo Beaza - ELISA RODRIGUEZ GOMEZ

 • 2 Pit-roig Erithacus rubecula

23/04/2021 12:25:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 2 Pit-roig Erithacus rubecula

23/04/2021 11:00:00

EDAR Blanes - Domingo de la Peña Mora Benítez

 • 15 Pit-roig Erithacus rubecula

22/04/2021 09:00:00

EDAR Torrevieja - Jose Manuel Sánchez López

 • 3 Pit-roig Erithacus rubecula

21/04/2021 18:00:00

EDAR Olot - Pep - EDAR Olot

 • 1 Pit-roig Erithacus rubecula

21/04/2021 07:00:00

EDAR Blanes - Joan Rodríguez Pueyo

 • 1 Pit-roig Erithacus rubecula

20/04/2021 18:26:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 2 Pit-roig Erithacus rubecula

20/04/2021 18:15:00

EDAR Olot - Pep - EDAR Olot

 • 1 Pit-roig Erithacus rubecula

19/04/2021 18:48:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 2 Pit-roig Erithacus rubecula

19/04/2021 08:20:00

EDAR Viladrau - jesus canadell soler

 • 2 Pit-roig Erithacus rubecula

18/04/2021 17:15:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 4 Pit-roig Erithacus rubecula

18/04/2021 17:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 4 Pit-roig Erithacus rubecula

18/04/2021 16:00:00

EDAR Blanes - Domingo de la Peña Mora Benítez

 • 6 Pit-roig Erithacus rubecula

18/04/2021 13:00:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 2 Pit-roig Erithacus rubecula

17/04/2021 17:30:00

EDAR Blanes - Domingo de la Peña Mora Benítez

 • 10 Pit-roig Erithacus rubecula