Observacions en Parque del Agua

Aquí pots accedir a totes les observacions de BiObserva i seleccionar les zones, els ocells o els períodes de temps que t’interessin.


  
  
  
  
  
Reinicia

31/01/2023 19:34:00

Parque del Agua - Censo Parque del Agua

 • 4 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus
 • 1 Cadernera Carduelis carduelis
 • 26 Pardal comú Passer domesticus
 • 10 Garsa Pica pica
 • 1 Tord comú Turdus philomelos
 • 4 Cotxa fumada Phoenicurus ochruros
 • 11 Pit-roig Erithacus rubecula
 • 3 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 10 Tudó Columba palumbus
 • 5 Polla d'aigua Gallinula chloropus
 • 1 Milà reial Milvus milvus EN
 • 22 Ànec collverd Anas platyrhynchos
 • 4 Cigne mut Cygnus olor

25/11/2022 15:29:00

Parque del Agua - José Luís Ena Marquez

 • 2 Cadernera Carduelis carduelis
 • 25 Pardal comú Passer domesticus
 • 15 Garsa Pica pica
 • 4 Pit-roig Erithacus rubecula
 • 5 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 1 Puput Upupa epops
 • 1 Blauet Alcedo atthis NT
 • 11 Polla d'aigua Gallinula chloropus
 • 1 Bernat pescaire Ardea cinerea
 • 19 Ànec collverd Anas platyrhynchos

17/10/2022 14:20:00

Parque del Agua - Luis Gil Lázaro

 • 3 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus
 • 2 Pardal comú Passer domesticus
 • 3 Garsa Pica pica
 • 53 Merla Turdus merula
 • 1 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 4 Oreneta vulgar Hirundo rustica
 • 2 Martinet blanc Egretta garzetta
 • 6 Ànec collverd Anas platyrhynchos

05/07/2022 09:00:00

Parque del Agua - Luis Gil Lázaro

 • 6 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus
 • 5 Pardal comú Passer domesticus
 • 7 Garsa Pica pica
 • 6 Merla Turdus merula
 • 1 Pit-roig Erithacus rubecula
 • 3 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 3 Polla d'aigua Gallinula chloropus
 • 7 Ànec collverd Anas platyrhynchos

11/05/2022 08:10:00

Parque del Agua - Luis Gil Lázaro

 • 3 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus
 • 6 Pardal comú Passer domesticus
 • 2 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 5 Garsa Pica pica
 • 4 Merla Turdus merula
 • 3 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 6 Oreneta vulgar Hirundo rustica
 • 4 Polla d'aigua Gallinula chloropus
 • 10 Ànec collverd Anas platyrhynchos

19/04/2022 08:00:00

Parque del Agua - Luis Gil Lázaro

 • 3 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus
 • 6 Pardal comú Passer domesticus
 • 2 Garsa Pica pica
 • 7 Merla Turdus merula
 • 5 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 2 Oreneta vulgar Hirundo rustica
 • 3 Polla d'aigua Gallinula chloropus
 • 1 Bernat pescaire Ardea cinerea
 • 1 Martinet blanc Egretta garzetta
 • 13 Ànec collverd Anas platyrhynchos

22/03/2022 13:07:00

Parque del Agua - Luis Gil Lázaro

 • 2 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus
 • 4 Pardal comú Passer domesticus
 • 3 Merla Turdus merula
 • 4 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 2 Oreneta vulgar Hirundo rustica
 • 5 Polla d'aigua Gallinula chloropus
 • 8 Ànec collverd Anas platyrhynchos

15/02/2022 08:00:00

Parque del Agua - Luis Gil Lázaro

 • 2 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus
 • 2 Pardal comú Passer domesticus
 • 3 Garsa Pica pica
 • 4 Merla Turdus merula
 • 4 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 6 Polla d'aigua Gallinula chloropus
 • 12 Ànec collverd Anas platyrhynchos

18/01/2022 08:30:00

Parque del Agua - Luis Gil Lázaro

 • 4 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus
 • 5 Pardal comú Passer domesticus
 • 3 Merla Turdus merula
 • 6 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 2 Oreneta vulgar Hirundo rustica
 • 2 Martinet blanc Egretta garzetta
 • 15 Ànec collverd Anas platyrhynchos

07/09/2021 08:15:00

Parque del Agua - Luis Gil Lázaro

 • 4 Pardal comú Passer domesticus
 • 5 Garsa Pica pica
 • 2 Merla Turdus merula
 • 2 Polla d'aigua Gallinula chloropus
 • 1 Martinet blanc Egretta garzetta
 • 8 Ànec collverd Anas platyrhynchos

18/06/2021 08:00:00

Parque del Agua - Luis Gil Lázaro

 • 2 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus
 • 6 Pardal comú Passer domesticus
 • 6 Garsa Pica pica
 • 5 Merla Turdus merula
 • 4 Oreneta vulgar Hirundo rustica
 • 1 Polla d'aigua Gallinula chloropus
 • 5 Ànec collverd Anas platyrhynchos

25/05/2021 08:15:00

Parque del Agua - Luis Gil Lázaro

 • 6 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus
 • 1 Cadernera Carduelis carduelis
 • 8 Pardal comú Passer domesticus
 • 4 Garsa Pica pica
 • 2 Merla Turdus merula
 • 2 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 3 Oreneta vulgar Hirundo rustica
 • 3 Polla d'aigua Gallinula chloropus