Observacions de Gavina vulgar

Aquí pots accedir a totes les observacions de BiObserva i seleccionar les zones, els ocells o els períodes de temps que t’interessin.


  
  
  
  
  
Reinicia

15/01/2022 16:33:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 16 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

15/01/2022 11:17:00

EDAR Arenales del Sol-Elx - Antonio Serrano Ripoll

 • 6 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

14/01/2022 16:29:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 18 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

13/01/2022 12:27:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 20 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

12/01/2022 12:24:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 20 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

12/01/2022 11:02:00

EDAR Es Mercadal - Angel Mercadal Brito

 • 40 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

12/01/2022 11:02:00

EDAR Es Mercadal - Angel Mercadal Brito

 • 40 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

12/01/2022 11:00:00

EDAR Murcia-Este - Germán Chacón Cánovas

 • 76 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

09/01/2022 16:22:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 20 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

08/01/2022 15:57:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 18 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

08/01/2022 11:23:00

EDAR Arenales del Sol-Elx - Antonio Serrano Ripoll

 • 8 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

07/01/2022 12:16:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 20 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

06/01/2022 15:00:00

EDAR Blanes - Domingo de la Peña Mora Benítez

 • 85 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

06/01/2022 12:21:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 16 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

05/01/2022 09:40:00

EDAR Murcia-Este - Germán Chacón Cánovas

 • 70 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

04/01/2022 17:15:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 8 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

04/01/2022 16:45:00

EDAR Blanes - Domingo de la Peña Mora Benítez

 • 89 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

03/01/2022 17:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 32 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

03/01/2022 16:17:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 11 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

03/01/2022 08:45:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 17 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

03/01/2022 08:00:00

EDAR Montcada - Amador cañete gomez

 • 40 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

02/01/2022 17:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 42 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

02/01/2022 16:39:00

EDAR Huelva - Francisco González Romero

 • 150 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

02/01/2022 15:07:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 15 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

02/01/2022 09:15:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 7 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

01/01/2022 17:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 25 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

01/01/2022 12:04:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 18 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

01/01/2022 09:40:00

EDAR Blanes - Domingo de la Peña Mora Benítez

 • 95 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

31/12/2021 12:10:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 20 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

30/12/2021 10:30:00

EDAR Blanes - Domingo de la Peña Mora Benítez

 • 130 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

28/12/2021 16:47:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 20 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

27/12/2021 16:41:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 18 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

27/12/2021 10:00:00

EDAR Murcia-Este - Germán Chacón Cánovas

 • 80 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

27/12/2021 07:43:00

EDAR Llavaneres - Ramon Gafarot Venzala

 • 4 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

26/12/2021 16:15:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 43 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

26/12/2021 12:11:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 25 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

26/12/2021 09:30:00

EDAR Blanes - Domingo de la Peña Mora Benítez

 • 120 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

25/12/2021 17:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 57 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

25/12/2021 12:07:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 23 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

25/12/2021 11:23:00

EDAR Arenales del Sol-Elx - Antonio Serrano Ripoll

 • 8 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

25/12/2021 09:45:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 21 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

24/12/2021 17:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 21 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

24/12/2021 11:00:00

EDAR Cambrils - Francesc Molas

 • 2 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

24/12/2021 09:15:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 18 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

24/12/2021 08:30:00

EDAR Torrevieja - Jose Manuel Sánchez López

 • 10 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

23/12/2021 17:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 21 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

23/12/2021 09:15:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 32 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

22/12/2021 17:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 17 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

22/12/2021 16:07:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 19 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

21/12/2021 16:15:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 16 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

21/12/2021 09:00:00

EDAR Murcia-Este - Germán Chacón Cánovas

 • 60 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

20/12/2021 12:49:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 20 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

19/12/2021 16:00:00

EDAR Blanes - Domingo de la Peña Mora Benítez

 • 110 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

19/12/2021 12:45:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 24 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

19/12/2021 11:00:00

EDAR Montcada - Amador cañete gomez

 • 60 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

18/12/2021 12:21:00

EDAR Arenales del Sol-Elx - Antonio Serrano Ripoll

 • 6 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

16/12/2021 17:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 38 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

16/12/2021 16:30:00

EDAR Blanes - Domingo de la Peña Mora Benítez

 • 125 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

16/12/2021 15:28:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 18 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

16/12/2021 08:00:00

EDAR Montcada - Amador cañete gomez

 • 50 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

15/12/2021 18:09:00

EDAR Huelva - Francisco González Romero

 • 80 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

15/12/2021 17:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 21 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

15/12/2021 16:37:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 22 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

15/12/2021 10:00:00

EDAR Murcia-Este - Germán Chacón Cánovas

 • 43 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

15/12/2021 09:15:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 21 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

15/12/2021 08:50:00

EDAR Cabezo Beaza - ELISA RODRIGUEZ GOMEZ

 • 40 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

14/12/2021 16:59:00

EDAR Huelva - Francisco González Romero

 • 120 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

14/12/2021 16:45:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 32 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

14/12/2021 12:02:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 18 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

14/12/2021 09:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 51 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

13/12/2021 12:04:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 21 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

13/12/2021 10:00:00

EDAR Huelva - Gema Batanero Franco

 • 200 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

12/12/2021 09:49:00

EDAR Huelva - juan manuel belda vazquez

 • 100 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

12/12/2021 09:15:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 43 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

11/12/2021 11:00:00

EDAR Blanes - Domingo de la Peña Mora Benítez

 • 120 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

10/12/2021 14:08:00

EDAR Palamós - Ricardo Martin Ricardo

 • 150 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

10/12/2021 09:30:00

EDAR Torrevieja - Jesús Sánchez Seva

 • 50 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

09/12/2021 13:05:00

EDAR Blanes - Joan Rodríguez Pueyo

 • 200 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

08/12/2021 17:15:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 21 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

08/12/2021 12:05:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 21 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

08/12/2021 10:45:00

EDAR Blanes - Domingo de la Peña Mora Benítez

 • 130 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

07/12/2021 17:00:00

EDAR Montcada - Amador cañete gomez

 • 80 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

07/12/2021 17:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 38 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

07/12/2021 12:00:00

EDAR Blanes - Joan Rodríguez Pueyo

 • 170 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

07/12/2021 12:00:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 26 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

07/12/2021 10:28:00

ETAP Sant Joan Despí - carlos pertiñez hernandez

 • 1 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

07/12/2021 08:45:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 35 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

06/12/2021 17:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 53 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

06/12/2021 09:15:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 53 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

05/12/2021 17:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 75 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

05/12/2021 09:15:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 42 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

05/12/2021 08:30:00

ETAP La Contraparada - Jose Manuel Grela Gonzalez

 • 4 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

04/12/2021 16:42:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 24 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

03/12/2021 16:38:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 20 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

03/12/2021 16:30:00

EDAR Montcada - Amador cañete gomez

 • 70 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

03/12/2021 12:19:00

EDAR Huelva - Gema Batanero Franco

 • 150 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

03/12/2021 12:15:00

EDAR Huelva - Gema Batanero Franco

 • 150 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

03/12/2021 11:41:00

EDAR Palamós - Ricardo Martin Ricardo

 • 10 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

02/12/2021 16:00:00

EDAR Montcada - Amador cañete gomez

 • 60 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus

02/12/2021 12:17:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 18 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus