Observacions en EDAR Tarragona Nord (Altafulla)

Aquí pots accedir a totes les observacions de BiObserva i seleccionar les zones, els ocells o els períodes de temps que t’interessin.


  
  
  
  
  
Reinicia

22/12/2020 14:25:00

EDAR Tarragona Nord (Altafulla) - Ramon Arbós Farré

 • 10 Pardal comú Passer domesticus
 • 8 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 4 Mosquiter comú Phylloscopus collybita
 • 3 Tallarol de casquet Sylvia atricapilla
 • 2 Griva Turdus viscivorus
 • 1 Merla Turdus merula
 • 8 Cotxa fumada Phoenicurus ochruros
 • 1 Pit-roig Erithacus rubecula
 • 8 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 1 Cuereta torrentera Motacilla cinerea
 • 8 Roquerol Ptyonoprogne rupestris
 • 3 Tudó Columba palumbus
 • 1 Aligot comú Buteo buteo
 • 3 Ànec collverd Anas platyrhynchos

27/11/2020 14:20:00

EDAR Tarragona Nord (Altafulla) - Ramon Arbós Farré

 • 10 Pardal comú Passer domesticus
 • 2 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 6 Tallarol de casquet Sylvia atricapilla
 • 20 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 1 Cuereta torrentera Motacilla cinerea
 • 20 Roquerol Ptyonoprogne rupestris
 • 5 Tudó Columba palumbus

24/11/2020 12:00:00

EDAR Tarragona Nord (Altafulla) - Ramon Arbós Farré

 • 1 Cadernera Carduelis carduelis
 • 10 Pardal comú Passer domesticus
 • 2 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 3 Tallarol de casquet Sylvia atricapilla
 • 8 Cotxa fumada Phoenicurus ochruros
 • 1 Pit-roig Erithacus rubecula
 • 8 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 2 Cuereta torrentera Motacilla cinerea
 • 1 Puput Upupa epops
 • 5 Tudó Columba palumbus
 • 2 Aligot comú Buteo buteo

05/11/2020 09:20:00

EDAR Tarragona Nord (Altafulla) - Ramon Arbós Farré

 • 20 Pardal comú Passer domesticus
 • 6 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 4 Tallarol de casquet Sylvia atricapilla
 • 1 Merla Turdus merula
 • 6 Cotxa fumada Phoenicurus ochruros
 • 1 Pit-roig Erithacus rubecula
 • 10 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 2 Cuereta torrentera Motacilla cinerea
 • 1 Puput Upupa epops
 • 4 Ànec collverd Anas platyrhynchos

02/11/2020 09:10:00

EDAR Tarragona Nord (Altafulla) - Ramon Arbós Farré

 • 25 Pardal comú Passer domesticus
 • 2 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 7 Tallarol de casquet Sylvia atricapilla
 • 1 Merla Turdus merula
 • 4 Cotxa fumada Phoenicurus ochruros
 • 14 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 2 Cuereta torrentera Motacilla cinerea

29/10/2020 09:00:00

EDAR Tarragona Nord (Altafulla) - Ramon Arbós Farré

 • 25 Pardal comú Passer domesticus
 • 10 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 3 Tallarol de casquet Sylvia atricapilla
 • 1 Merla Turdus merula
 • 10 Cotxa fumada Phoenicurus ochruros
 • 2 Pit-roig Erithacus rubecula
 • 15 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 3 Cuereta torrentera Motacilla cinerea
 • 6 Tudó Columba palumbus
 • 2 Ànec collverd Anas platyrhynchos

21/10/2020 08:39:00

EDAR Tarragona Nord (Altafulla) - Ramon Arbós Farré

 • 25 Pardal comú Passer domesticus
 • 15 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 2 Mosquiter comú Phylloscopus collybita
 • 12 Tallarol de casquet Sylvia atricapilla
 • 1 Merla Turdus merula
 • 3 Cotxa fumada Phoenicurus ochruros
 • 1 Pit-roig Erithacus rubecula
 • 15 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 4 Cuereta torrentera Motacilla cinerea
 • 25 Oreneta vulgar Hirundo rustica
 • 2 Puput Upupa epops
 • 2 Tudó Columba palumbus
 • 12 Ànec collverd Anas platyrhynchos

15/10/2020 08:02:00

EDAR Tarragona Nord (Altafulla) - Ramon Arbós Farré

 • 2 Gafarró Serinus serinus
 • 20 Pardal comú Passer domesticus
 • 15 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 2 Gaig Garrulus glandarius
 • 1 Griva Turdus viscivorus
 • 2 Merla Turdus merula
 • 12 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 5 Cuereta torrentera Motacilla cinerea
 • 4 Puput Upupa epops
 • 12 Tudó Columba palumbus
 • 12 Ànec collverd Anas platyrhynchos

05/10/2020 08:48:00

EDAR Tarragona Nord (Altafulla) - Ramon Arbós Farré

 • 2 Gafarró Serinus serinus
 • 25 Pardal comú Passer domesticus
 • 2 Gaig Garrulus glandarius
 • 2 Merla Turdus merula
 • 10 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 1 Cuereta torrentera Motacilla cinerea
 • 2 Puput Upupa epops
 • 2 Tudó Columba palumbus
 • 12 Ànec collverd Anas platyrhynchos

08/09/2020 08:14:00

EDAR Tarragona Nord (Altafulla) - Ramon Arbós Farré

 • 1 Cadernera Carduelis carduelis
 • 12 Pardal comú Passer domesticus
 • 5 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 3 Merla Turdus merula
 • 6 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 2 Oreneta cuablanca Delichon urbicum
 • 8 Ànec collverd Anas platyrhynchos

14/08/2020 23:18:00

EDAR Tarragona Nord (Altafulla) - Ramon Arbós Farré

 • 12 Pardal comú Passer domesticus