Observacions en EDAR Cambrils

Aquí pots accedir a totes les observacions de BiObserva i seleccionar les zones, els ocells o els períodes de temps que t’interessin.


  
  
  
  
  
Reinicia

26/01/2023 07:30:00

EDAR Cambrils - Guillem Mayor Samarra

 • 1 Pardal comú Passer domesticus
 • 50 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 1 Garsa Pica pica
 • 3 Tallarol capnegre Sylvia melanocephala
 • 1 Cotxa fumada Phoenicurus ochruros
 • 2 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 15 Tudó Columba palumbus

25/01/2023 07:30:00

EDAR Cambrils - Guillem Mayor Samarra

 • 1 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus
 • 1 Pardal comú Passer domesticus
 • 150 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 2 Garsa Pica pica
 • 1 Tord comú Turdus philomelos
 • 1 Cotxa fumada Phoenicurus ochruros
 • 3 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 50 Tudó Columba palumbus
 • 1 Colom roquer Columba livia

24/01/2023 07:30:00

EDAR Cambrils - Guillem Mayor Samarra

 • 2 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus
 • 1 Pinsà comú Fringilla coelebs
 • 2 Pardal comú Passer domesticus
 • 100 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 3 Garsa Pica pica
 • 2 Cotxa fumada Phoenicurus ochruros
 • 1 Pit-roig Erithacus rubecula
 • 3 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 150 Tudó Columba palumbus
 • 1 Aligot comú Buteo buteo

23/01/2023 07:30:00

EDAR Cambrils - Guillem Mayor Samarra

 • 1 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus
 • 3 Gafarró Serinus serinus
 • 1 Pardal comú Passer domesticus
 • 70 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 1 Garsa Pica pica
 • 2 Griva Turdus viscivorus
 • 2 Tord comú Turdus philomelos
 • 1 Cotxa fumada Phoenicurus ochruros
 • 1 Pit-roig Erithacus rubecula
 • 4 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 150 Tudó Columba palumbus
 • 1 Xivita Tringa ochropus
 • 1 Bernat pescaire Ardea cinerea

20/01/2023 15:05:00

EDAR Cambrils - Guillem Mayor Samarra

 • 1 Aligot comú Buteo buteo
 • 1 Esplugabous Bubulcus ibis

20/01/2023 07:30:00

EDAR Cambrils - Guillem Mayor Samarra

 • 2 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus
 • 10 Cadernera Carduelis carduelis
 • 6 Pardal comú Passer domesticus
 • 50 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 2 Garsa Pica pica
 • 1 Cotxa fumada Phoenicurus ochruros
 • 1 Pit-roig Erithacus rubecula
 • 1 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 15 Tudó Columba palumbus

19/01/2023 07:30:00

EDAR Cambrils - Guillem Mayor Samarra

 • 1 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus
 • 5 Pardal comú Passer domesticus
 • 100 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 1 Gralla Corvus monedula
 • 1 Garsa Pica pica
 • 1 Griva Turdus viscivorus
 • 1 Cotxa fumada Phoenicurus ochruros
 • 3 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 40 Tudó Columba palumbus
 • 1 Colom roquer Columba livia
 • 1 Esplugabous Bubulcus ibis

18/01/2023 07:30:00

EDAR Cambrils - Guillem Mayor Samarra

 • 1 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus
 • 8 Pardal comú Passer domesticus
 • 100 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 3 Garsa Pica pica
 • 1 Cotxa fumada Phoenicurus ochruros
 • 2 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 10 Tudó Columba palumbus
 • 1 Colom roquer Columba livia

17/01/2023 07:30:00

EDAR Cambrils - Guillem Mayor Samarra

 • 1 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus
 • 4 Pardal comú Passer domesticus
 • 50 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 1 Garsa Pica pica
 • 1 Mosquiter comú Phylloscopus collybita
 • 1 Tallarol capnegre Sylvia melanocephala
 • 4 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 1 Cuereta torrentera Motacilla cinerea
 • 10 Tudó Columba palumbus

16/01/2023 14:59:00

EDAR Cambrils - Guillem Mayor Samarra

 • 2 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus
 • 1 Pinsà comú Fringilla coelebs
 • 4 Pardal comú Passer domesticus
 • 30 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 1 Gralla Corvus monedula
 • 2 Garsa Pica pica
 • 1 Mosquiter comú Phylloscopus collybita
 • 1 Cotxa fumada Phoenicurus ochruros
 • 5 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 1 Cuereta torrentera Motacilla cinerea
 • 15 Tudó Columba palumbus
 • 2 Colom roquer Columba livia
 • 1 Esplugabous Bubulcus ibis

13/01/2023 07:30:00

EDAR Cambrils - Guillem Mayor Samarra

 • 1 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus
 • 2 Pardal comú Passer domesticus
 • 50 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 2 Garsa Pica pica
 • 1 Tallarol capnegre Sylvia melanocephala
 • 1 Cotxa fumada Phoenicurus ochruros
 • 1 Pit-roig Erithacus rubecula
 • 2 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 50 Tudó Columba palumbus