Observacions en EBAR Platja Llarga

Aquí pots accedir a totes les observacions de BiObserva i seleccionar les zones, els ocells o els períodes de temps que t’interessin.


  
  
  
  
  
Reinicia

23/02/2022 10:21:00

EBAR Platja Llarga - Ramon Arbós Farré

 • 2 Gafarró Serinus serinus
 • 2 Pinsà comú Fringilla coelebs
 • 1 Garsa Pica pica
 • 1 Cotxa fumada Phoenicurus ochruros
 • 1 Tudó Columba palumbus
 • 10 Colom roquer Columba livia
 • 2 Bitxac comú Saxicola rubicola

12/08/2019 18:44:00

EBAR Platja Llarga - Ramon Arbós Farré

 • 1 Flamenc Phoenicopterus roseus NT

26/11/2018 10:00:00

EBAR Platja Llarga - Antonio Hernández Guardeño

 • 2 Tord comú Turdus philomelos
 • 2 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba

27/06/2018 08:30:00

EBAR Platja Llarga - Antonio Hernández Guardeño

 • 4 Pardal comú Passer domesticus
 • 4 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 7 Oreneta vulgar Hirundo rustica