Observacions en EDAR Albacete

Aquí pots accedir a totes les observacions de BiObserva i seleccionar les zones, els ocells o els períodes de temps que t’interessin.


  
  
  
  
  
Reinicia

12/05/2017 10:00:00

EDAR Albacete - Isabel Dolz Arroyo

 • 7 Merla Turdus merula
 • 2 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 50 Oreneta cuablanca Delichon urbicum
 • 10 Tórtora turca Streptopelia decaocto
 • 1 Tudó Columba palumbus
 • 3 Ànec collverd Anas platyrhynchos

20/04/2017 10:00:00

EDAR Albacete - Isabel Dolz Arroyo

 • 1 Verdum Carduelis chloris
 • 9 Gafarró Serinus serinus
 • 36 Pardal comú Passer domesticus
 • 25 Merla Turdus merula
 • 3 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 8 Oreneta cuablanca Delichon urbicum
 • 13 Falciot negre Apus apus
 • 5 Ànec collverd Anas platyrhynchos