Observacions en EDAR Torrevieja

Aquí pots accedir a totes les observacions de BiObserva i seleccionar les zones, els ocells o els períodes de temps que t’interessin.


  
  
  
  
  
Reinicia

21/02/2019 08:30:00

EDAR Torrevieja - Jose Manuel Sánchez López

 • 1 Garsa Pica pica
 • 2 Merla Turdus merula
 • 2 Pit-roig Erithacus rubecula
 • 30 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 1 Puput Upupa epops
 • 1 Cames llargues Himantopus himantopus

15/02/2019 08:30:00

EDAR Torrevieja - Jesús Sánchez Seva

 • 150 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus
 • 15 Pardal comú Passer domesticus
 • 3 Merla Turdus merula
 • 8 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 2 Gavià argentat Larus michahellis
 • 2 Perdiu roja Alectoris rufa

24/01/2019 08:15:00

EDAR Torrevieja - Jesús Sánchez Seva

 • 30 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus
 • 10 Pardal comú Passer domesticus
 • 4 Merla Turdus merula
 • 15 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 10 Gavià argentat Larus michahellis

15/01/2019 09:30:00

EDAR Torrevieja - Jose Manuel Sánchez López

 • 100 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus
 • 3 Gafarró Serinus serinus
 • 10 Pardal comú Passer domesticus
 • 1 Merla Turdus merula
 • 5 Pit-roig Erithacus rubecula
 • 20 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 2 Tórtora turca Streptopelia decaocto

21/12/2018 08:15:00

EDAR Torrevieja - Jesús Sánchez Seva

 • 5 Pardal comú Passer domesticus
 • 150 Merla Turdus merula
 • 8 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 15 Gavià argentat Larus michahellis
 • 4 Perdiu roja Alectoris rufa

20/12/2018 08:30:00

EDAR Torrevieja - Jose Manuel Sánchez López

 • 60 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus
 • 5 Cadernera Carduelis carduelis
 • 10 Pardal comú Passer domesticus
 • 1 Merla Turdus merula
 • 3 Pit-roig Erithacus rubecula
 • 40 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 15 Tudó Columba palumbus
 • 15 Gavià argentat Larus michahellis
 • 1 Polla d'aigua Gallinula chloropus
 • 2 Perdiu roja Alectoris rufa

04/12/2018 08:00:00

EDAR Torrevieja - Jesús Sánchez Seva

 • 1 Gafarró Serinus serinus
 • 5 Pardal comú Passer domesticus
 • 3 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 5 Gavià argentat Larus michahellis
 • 3 Gavina corsa Larus audouinii VU

27/11/2018 14:00:00

EDAR Torrevieja - Jose Manuel Sánchez López

 • 50 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus
 • 3 Cadernera Carduelis carduelis
 • 20 Pardal comú Passer domesticus
 • 40 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 30 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 1 Tórtora turca Streptopelia decaocto
 • 10 Gavià argentat Larus michahellis

11/10/2018 11:40:00

EDAR Torrevieja - Censo Torrevieja

 • 50 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus
 • 12 Gafarró Serinus serinus
 • 10 Pardal comú Passer domesticus
 • 60 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 7 Merla Turdus merula
 • 6 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 1 Cogullada vulgar Galerida cristata
 • 7 Tudó Columba palumbus
 • 10 Gavià argentat Larus michahellis
 • 1 Xivitona Actitis hypoleucos
 • 1 Xivita Tringa ochropus
 • 1 Àguila calçada Aquila pennata