EDAR Altea


Tipus d’instal·lació: Planta de depuració d’aigua residual

Municipi: Altea

Província: Alicante

Empresa gestora: AQUAMBIENTE
Nombre d’observacions d’espècies a la planta