Observacions en EDAR Altea

Aquí pots accedir a totes les observacions de BiObserva i seleccionar les zones, els ocells o els períodes de temps que t’interessin.


  
  
  
  
  
Reinicia

06/02/2024 10:40:00

EDAR Altea - Hector Ronda Creo

 • 2 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus
 • 12 Cadernera Carduelis carduelis
 • 8 Gafarró Serinus serinus
 • 2 Merla Turdus merula
 • 6 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 1 Cuereta torrentera Motacilla cinerea
 • 1 Puput Upupa epops
 • 1 Bernat pescaire Ardea cinerea
 • 13 Ànec collverd Anas platyrhynchos

11/01/2024 11:00:00

EDAR Altea - Hector Ronda Creo

 • 12 Cadernera Carduelis carduelis
 • 6 Gafarró Serinus serinus
 • 6 Pardal comú Passer domesticus
 • 2 Pit-roig Erithacus rubecula
 • 5 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 1 Cuereta torrentera Motacilla cinerea
 • 2 Martinet blanc Egretta garzetta
 • 11 Ànec collverd Anas platyrhynchos

20/10/2023 10:30:00

EDAR Altea - Hector Ronda Creo

 • 6 Pardal comú Passer domesticus
 • 2 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 3 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 1 Bernat pescaire Ardea cinerea
 • 8 Ànec collverd Anas platyrhynchos

06/03/2023 09:37:00

EDAR Altea - Hector Ronda Creo

 • 9 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus
 • 13 Pardal comú Passer domesticus
 • 5 Pit-roig Erithacus rubecula
 • 10 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 1 Cuereta torrentera Motacilla cinerea
 • 5 Ànec collverd Anas platyrhynchos

26/01/2023 13:20:00

EDAR Altea - Hector Ronda Creo

 • 9 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus
 • 4 Cadernera Carduelis carduelis
 • 6 Gafarró Serinus serinus
 • 2 Pit-roig Erithacus rubecula
 • 10 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba

24/01/2023 09:00:00

EDAR Altea - Hector Ronda Creo

 • 11 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus
 • 5 Cadernera Carduelis carduelis
 • 2 Pit-roig Erithacus rubecula
 • 8 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 1 Cuereta torrentera Motacilla cinerea
 • 3 Ànec collverd Anas platyrhynchos

22/11/2022 08:00:00

EDAR Altea - Hector Ronda Creo

 • 18 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus
 • 2 Pardal comú Passer domesticus
 • 1 Garsa Pica pica
 • 3 Merla Turdus merula
 • 2 Pit-roig Erithacus rubecula
 • 8 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 1 Cuereta torrentera Motacilla cinerea
 • 6 Ànec collverd Anas platyrhynchos

27/05/2022 10:52:00

EDAR Altea - Censo Altea

 • 3 Cadernera Carduelis carduelis
 • 1 Gafarró Serinus serinus
 • 18 Pardal comú Passer domesticus
 • 3 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 1 Mallerenga carbonera Parus major
 • 4 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 3 Oreneta vulgar Hirundo rustica
 • 4 Tudó Columba palumbus
 • 1 Xoriguer comú Falco tinnunculus
 • 3 Ànec collverd Anas platyrhynchos

10/05/2022 08:42:00

EDAR Altea - Hector Ronda Creo

 • 15 Pardal comú Passer domesticus
 • 2 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 4 Merla Turdus merula
 • 4 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 4 Oreneta vulgar Hirundo rustica
 • 1 Puput Upupa epops
 • 2 Ànec collverd Anas platyrhynchos

09/05/2022 10:40:00

EDAR Altea - Hector Ronda Creo

 • 7 Pardal comú Passer domesticus
 • 3 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 1 Merla Turdus merula
 • 4 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 3 Ànec collverd Anas platyrhynchos

06/05/2022 11:30:00

EDAR Altea - Hector Ronda Creo

 • 7 Pardal comú Passer domesticus
 • 3 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 2 Merla Turdus merula
 • 8 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 4 Ànec collverd Anas platyrhynchos

05/05/2022 12:35:00

EDAR Altea - Hector Ronda Creo

 • 5 Pardal comú Passer domesticus
 • 8 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 1 Garsa Pica pica
 • 3 Merla Turdus merula
 • 7 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 1 Cuereta torrentera Motacilla cinerea
 • 1 Puput Upupa epops
 • 1 Bernat pescaire Ardea cinerea
 • 6 Ànec collverd Anas platyrhynchos

11/11/2021 08:04:00

EDAR Altea - Hector Ronda Creo

 • 7 Cadernera Carduelis carduelis
 • 3 Gafarró Serinus serinus
 • 11 Pardal comú Passer domesticus
 • 3 Merla Turdus merula
 • 4 Pit-roig Erithacus rubecula
 • 7 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 2 Cuereta torrentera Motacilla cinerea
 • 1 Bernat pescaire Ardea cinerea
 • 7 Ànec collverd Anas platyrhynchos

11/08/2021 08:00:00

EDAR Altea - Hector Ronda Creo

 • 1 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus
 • 16 Pardal comú Passer domesticus
 • 1 Garsa Pica pica
 • 4 Merla Turdus merula
 • 8 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 6 Oreneta cuablanca Delichon urbicum
 • 11 Oreneta vulgar Hirundo rustica
 • 3 Bernat pescaire Ardea cinerea