EDAR Torrent


Tipus d’instal·lació: Planta de depuració d’aigua residual

Municipi: Torrent

Província: Valencia

Empresa gestora: Aigües de l'Horta, E.M.
Nombre d’observacions d’espècies a la planta