ETAP El Conquero


Tipus d’instal·lació: Planta de tractament d’aigua potable

Municipi: Huelva

Província: Huelva

Empresa gestora: EMAHSA
Nombre d’observacions d’espècies a la planta