Observacions en EDAR Cardones

Aquí pots accedir a totes les observacions de BiObserva i seleccionar les zones, els ocells o els períodes de temps que t’interessin.


  
  
  
  
  
Reinicia

24/04/2023 14:00:00

EDAR Cardones - Pablo Marrero Navarro

  • 2 Torlit Burhinus oedicnemus VU
  • 4 Esplugabous Bubulcus ibis

23/03/2023 11:00:00

EDAR Cardones - Pablo Marrero Navarro

  • 1 Puput Upupa epops

20/03/2023 12:00:00

EDAR Cardones - Pablo Marrero Navarro

  • 2 Esplugabous Bubulcus ibis

13/02/2023 12:00:00

EDAR Cardones - Pablo Marrero Navarro

  • 8 Esplugabous Bubulcus ibis

17/05/2021 07:15:00

EDAR Cardones - Nereida Falcón Cardona

  • 1 Puput Upupa epops

12/04/2021 09:25:00

EDAR Cardones - Nereida Falcón Cardona

  • 4 Puput Upupa epops

08/04/2021 15:13:00

EDAR Cardones - Nereida Falcón Cardona

  • 3 Falciot unicolor Apus unicolor

06/04/2021 12:15:00

EDAR Cardones - Nereida Falcón Cardona

  • 1 Pardal comú Passer domesticus