EBAR General Altafulla


Tipus d’instal·lació: EBAR

Municipi: Tarragona

Província: Tarragona

Empresa gestora: EMATSA
Nombre d’observacions d’espècies a la planta