EDAR Monte Orgegia


Tipus d’instal·lació: Planta de depuració d’aigua residual

Municipi: Alicante/Alacant

Província: Alicante

Empresa gestora: AMAEM
Nombre d’observacions d’espècies a la planta