ETAP San Francisco


Tipus d’instal·lació: Planta de tractament d’aigua potable

Municipi: Ourense

Província: Ourense

Empresa gestora: VIAQUA, GEST.AG. GALICIA
Nombre d’observacions d’espècies a la planta