EDAR Pontevedra


Tipus d’instal·lació: Planta de depuració d’aigua residual

Municipi: Pontevedra

Província: Pontevedra

Empresa gestora: VIAQUA, GEST.AG. GALICIA
Nombre d’observacions d’espècies a la planta