EDAR Renau


Tipus d’instal·lació: Planta de depuració d’aigua residual

Municipi: Renau

Província: Tarragona

Empresa gestora: EMATSA
Nombre d’observacions d’espècies a la planta