EDAR Arines


Tipus d’instal·lació: Planta de depuració d’aigua residual

Municipi: Santiago de Compostela

Província: A Coruña

Empresa gestora: VIAQUA, GEST.AG. GALICIA
Nombre d’observacions d’espècies a la planta