ETAP Palencia


Tipus d’instal·lació: Planta de tractament d’aigua potable

Municipi: Palencia

Província: Palencia

Empresa gestora: AQUONA GEST. AG. CASTILLA
Nombre d’observacions d’espècies a la planta