Un manual per a la protecció de les papallones i per a la preservació de la biodiversitat 14/11/2019

L'associació de Naturalistes Palentins ha presentat avui al Campus de Palència de la Universitat de Valladolid el llibre "Bases técnias para la conservación de los lepidópteros amenazados en España", un projecte coordinat per l'expert i naturalista Fernando Jubete, que compta amb la col·laboració d'Aquona, Hidraqua, Suez en España, la Universitat de Valladolid, la Fundación Biodiversidad, el Ministerio para la Transición Ecológica i la Generalitat Valenciana. 

Els insectes com els lepidòpters, comunament coneguts com a papallones, acompleixen un paper important per a la vida humana i per això resulta fonamental apostar per la seva conservació i la preservació de tota la biodiversitat que els envolta. Aquest és l'objectiu de “Bases técnicas para la Conservación de los lepidópteros amenazados en España”, el manual s'emmarca dins del projecte de "Elaboración de las bases técnicas para la conservación de nueve especies de lepidópteros amenazados" de l'Associació de Naturalistes Palentins i compta amb la participació de dotze autors que han escrit sobre deu de les tretze espècies d'aquest insecte amenaçades al nostre país, les quals figuren al Real Decret 139/2011 per al desenvolupament del Llistat d'Espècies Silvestre en Regim de Protecció Especial i del Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades.

El llibre va dirigit a tècnics de les diferents administracions, professors universitaris, investigadors, biòlegs o enginyers que necessiten disposar d'una informació actualitzada sobre la biologia d'aquestes espècies, amenaçades o l'estat de conservació de les seves poblacions.

Aquona i en general el grup Suez en Espanya, mantenen un ferm compromís amb la preservació de la biodiversitat en el 100% de les instal·lacions, el programa de voluntariat Biobserva és el resultat d'aquest compromís. A més, actualment s'està eliminant l'ús de fitosanitaris, s'estan establint protocols d'actuació per fer front a les espècies invasores i s'estan realitzant diagnòstics de biodiversitat i plans d'acció a moltes de les instal·lacions del grup com a mesures per a reduir l'impacte ambiental de la seva activitat i afavorir la biodiversitat. Entre les accions desenvolupades en les instal·lacions s'impulsen projectes per a afavorir a les papallones, per exemple el jardí de papallones de l'ETAP de Sant Joan Despí o els que s'estan desenvolupant a l'EDAR Olot i l'EDAR Sant Joan Les Fonts a La Garrotxa.

Us animem a consultar la guia i impulsar accions per a conservar els pol·linitzadors, espècies de gran importància per a conservar els ecosistemes i actualment en declivi al planeta.