Persones i ocells en el primer any de BiObserva 09/04/2018

Un any de BiObserva

BiObserva es va gestar durant l'any 2016, quan es va desenvolupar la plataforma tecnològica i es va definir l'estratègia per al seu desplegament. A principis de 2017 es va començar a implementar en unes quantes instal·lacions pilot, que van rebre formació i materials per a la participació en el projecte.

Després d'un any de funcionament presentem aquí algunes xifres de la participació en el projecte.

En aquesta primera fase, 97 voluntaris han dedicat un total de 326 hores al programa i en un total de 1.203 jornades han proporcionat la gens menyspreable xifra de 10.153 observacions d'ocells. A la taula de baix es poden veure aquestes dades desglossades per empresa.


A la taula següent es pot observar el perfil professional dels voluntaris de BiObserva, on l'operari/capatàs és el tipus de perfil amb major participació (44%) però on també s'observa que el projecte també ha tingut bona acollida en altres perfils professionals de la companyia. Lògicament, cal tenir presente que el nombre de persones de cada perfil existents a les empreses és també molt diferent.Per províncies, Girona i Barcelona són les que tenen un major nombre d'observadors, així com de dades, en bona part perquè el programa es va iniciar en aquesta zona però per altra part també hi ha bona representació de la meitat nord de la Península i de Canàries. El 2017, València i Albacete han estat els dos punts més al sud de la Península però el 2018 ja s'estan incorporant altres instal·lacions més meridionals.


En total s'han realitzat 14 sessions de formació a 124 persones.

¿I els ocells?

Els ocells també han "participat" tant com han pogut. Han estat 144 espècies les que s'han registrat, cosa que posa de manifest per una part la notable activitat dels voluntaris del programa i per l'altra la riquesa ornitològica del nostre país que, amb la seva varietat d'hàbitats i entorns naturals, proporciona excel·lents oportunitats per als observadors d'ocells.

Les 20 espècies d'ocells més observats són els que es mostren a la taula següent, on les que tenen fons verd són Espècies Objectiu i les de fons blau són Altres Espècies. Veiem, doncs, una predominància de les Espècies Objectiu que es van escollir per la seva major abundància en els hàbitats on es troben les instal·lacions i que poden tenir un millor ús com a bioindicadors.A Canàries apareixen el pardal de passa i el canari en 2a i 5a posició respectivament, les dues Espècies Objectiu diferents de la Península, a més de diversos endemismes canaris en les primeres 20 posicions.

Pel que fa al grau de protecció en què es poden classificar les espècies detectades, lògicament la majoria són ocells que no estan en perill però és interessant veure que s'han registrat 9 espècies amb categories de protecció d'interès (NT, VU i EN segons la classificació internacional). Diverses d'elles són espècies detectades en migració que no tenen relació directa amb l'hàbitat de es instal·lacions (Falcó de la reina, milà reial i altres) però dues d'elles sí que ho són: el blauet i la tórtora europea, sent el primer, a més, Espècie Objectiu.

En una propera notícia parlarem de les espècies exòtiques i de la distribució temporal i territorial de les aus detectades. I només ens queda dir una cosa: bona feina, observadors!La tórtora europea (Streptopelia turtur) i el blauet (Alcedo atthis) són dues espècies de categoria amenaçada que s'han detectat a les instal·lacions participants a BiObserva.