Noves reserves naturals de fauna salvatge: els aiguamolls de depuració Illa de Mar i Embut (Delta de l'Ebre) gestionats per AGBAR 28/10/2020

Aquest mes d'octubre, els aiguamolls artificials de depuració d'Illa de mar i l'Embut gestionats per AGBAR han estat declarats Reserva Natural de Fauna Salvatge pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalalunya, garantint la seva preservació davant activitats com la caça i reconeixent, d'aquesta manera, el valor que generen aquests espais per a la biodiversitat i la importància de la gestió realitzada en aquests anys.

Els aiguamolls artificials d'Illa de mar (43,5 ha) i de l'Embut (86,9 ha) són Solucions Basades en la Natura que van ser construïdes per ACUAMED (Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient de el govern d'Espanya) al Delta de l'Ebre, entre els anys 2010 i 2013, amb l'objectiu principal de tractar l'aigua procedent del cultiu de l'arròs abans del seu abocament definitiu a les masses d'aigua naturals (llacunes i badies). Des de l'any 2014 Aquambiente (AGBAR) és responsable del manteniment, gestió i seguiment ambiental de tots dos aiguamolls.

Un dels avantatges d'aquests sistemes de tractament d'aigua és la seva elevada biodiversitat gràcies a la creació de nous hàbitats naturals. Aquest fet és especialment interessant en un àmbit com el Delta de l'Ebre. Per aquest motiu, la gestió realitzada en els aiguamolls artificials durant aquests anys ha optimitzat el desenvolupament i protecció de comunitats vegetals i poblacions faunístiques autòctones. 

En pocs anys aquests nous espais naturals s'han convertit en llocs especialment rellevants per al refugi, alimentació i reproducció de nombroses espècies d'aus, algunes d'elles d'especial interès donat el seu estatus de conservació. Els censos d'aus periòdics que realitza Aquambiente com a part de la gestió de la zona humida han permès el seguiment de poblacions i noves cites a la zona d'espècies amenaçades; s'han identificat més de 140 espècies diferents d'aus i s'ha constatat la formació de colònies de nidificació de centenars de parelles de fumarell carablanc (Chlidonias hybrida), capó reial (Plegadis falcinellus) i diverses espècies ardeids com el bernat pescaire (Ardea cinerea), l'agró roig (Ardea purpurea), l'agró blanc (Egretta alba), el martinet blanc (Egretta garzetta), l'esplugabous (Bubulcus ibis), el martinet cangrea (Ardeola ralloides) i el martinet de nit (Nycticorax nyxcticorax); cal destacar que, des de l'any 2019, s'ha confirmat la reproducció d'una parella d'arpella (Circus aeroginosus) espècie que no criava al Delta de l'Ebre des de feia més de 40 anys. Els dos aiguamolls s'han convertit, a més, en àrees importants de refugi per a petites aus migratòries i acullen dormidors de centenars de milers d'exemplars. 

La finalitat de la declaració d'aquestes Reserves és la protecció de diverses espècies d'aus en perill d'extinció que han estat citades regularment en els aiguamolls, com el porró terrós (Aythya nyroca), la rosseta (Marmaronetta angustirostris), l'ànec capblanc (Oxyura leucocephala), el bitó (Botaurus stellaris), la gavina corsa (gavina corsa), el fumarell negre ( Chlidonias niger) i el repicatalons (Emberiza schoeniclus whiterbyii). Aquestes espècies serveixen com a paraigua per a la conservació del conjunt de l'avifauna present en aquests nous espais naturals. 

Els aiguamolls artificials es mostren com a sistemes altament recomanats per a la depuració d'aigua d'origen agrícola en espais d'elevada sensibilitat ambiental, com el Delta de l'Ebre, on contribueixen activament en la conservació i recuperació de la biodiversitat. En aquests espais, les zones humides artificials adopten un paper multifuncional (tractament de l'aigua, hàbitat natural, ús públic de l'espai, etc.) i són un clar exemple d'infraestructura verda sostenible i integrada en el medi natural.

Oliver Hernàndez Ojeda

Coordinador Tècnic Aiguamolls de depuració Delta de l'Ebre

Observacions d'aus de l'aiguamoll de l'Embut

Observacions d'aus de l'aiguamoll Illa de Mar

Video dels aiguamolls Illa de Mar i l'Embut

    

Fotos: Oliver Hernàndez