L'octubre, un dels mesos més excitants per observador ocells 30/09/2020

Com ja sabeu, un bon nombre d'ocells realitzen anualment un viatge d'anada i tornada entre els seus quarters de cria i els d'hivernada. Aquest fenomen, anomenat migració, és un dels més extraordinaris dins del món animal. La major part dels ocells migradors duen a terme un viatge cap al Nord —migració prenupcial— a la primavera i un altre cap al Sud a finals d'estiu i començament de tardor —migració postnupcial—.

Amb l'entrada de l'octubre, que concentra el pas d'un major nombre d'ocells migradors, val la pena estar al cas dels nouvinguts. Entre els ocells més característics de la tardor/hivern trobem algunes de les nostres espècies objectiu: el pit-roig que, encara que cria a bona part del territori, experimenta un augment considerable amb ocells del centre i nord d'Europa o la gavina vulgar i el bernat pescaire els quals, tot i que nidifiquen puntualment a l'Estat, en moltes localitats són ocells bàsicament hivernants.

Entre les espècies no objectiu Biobserva més característiques d'aquest període tenim per exemple el tallarol de casquet, el mosquiter comú o el tord comú; aquests dos últims, a més a més, presenten un patró de distribució força semblant: crien essencialment al terç Nord peninsular i es troben a la resta del territori únicament en pas o hivernada.

Aquest és, de fet, un període fascinant per a tots els amants dels ocells. Aprofitem-lo per incrementar el temps d'observació i, ja de passada, per compartir fotos a la nostra galeria.

Bon birding!!

Xavier Riera

ICO