Hidraqua s'uneix al programa ambiental de voluntariat BiObserva amb la incorporació de dues de les seves instal·lacions 07/09/2017

Les estacions depuradores d’aigües residuals SE-13 i l’Oliveral a Riba-roja de Túria són les primeres instal·lacions de la Comunitat Valenciana gestionades per Hidraqua que s’han incorporat a BiObserva. 

Aquestes estacions depuradores presenten certes particularitats que les fan especials dins del territori, i que es descriuen a continuació:

Totes dues instal·lacions es localitzen en un entorn “a priori” hostil per a les aus, ja que es troben al cor d’un gran polígon industrial i logístic, centre neuràlgic de les comunicacions entre l’àrea metropolitana de València i la resta d’Espanya. Malgrat això, s’albiren regularment algunes espècies d’aus tant a les depuradores com en el seu entorn més proper.

La depuradora de l’Oliveral consisteix en un llacunatge airejat. En una llacuna de les quatre existents, que actualment està fora de servei, s’hi ha establert una important colònia d’aus limícoles entre les quals hi ha el camallarga (Himantopus himantopus) i la polla d’aigua (Gallinula chloropus). En aquesta llacuna, des que no s’hi reben aportacions d’aigua residual, s’hi han anat consolidant poblacions d’aus que hi nidifiquen tots els anys, de manera que es constitueix una mena de “microreserva ornitològica”. Davant d’això, es va decidir delimitar l’àrea físicament a fi d’evitar molèsties a les aus.

La depuradora SE-13 està flanquejada per quatre tipus de biòtop: una zona dedicada a l’explotació citrícola, una zona clarament industrial i logística, la llera natural on té lloc l’aportació de les aigües depurades i, finalment, una esplanada amb vegetació esclarissada. Aquesta situació en la confluència de diversos biòtops fa que en els voltants i en la mateixa depuradora es detecti una biodiversitat considerable.

Esperem que les dades aportades per les observacions de BiObserva produeixin uns resultats interessants i contribueixin a ampliar el coneixement de la biodiversitat del territori.