Heu vist ja algun lluer aquesta tardor? 17/12/2021

El lluer és un petit ocell pertanyent a la família dels fringíl·lids (pinsans, gafarrons, verdums, passerells, etc.) que cria de forma localitzada en alguns punts del quadrant nord-est peninsular. A l'hivern, en canvi, ocupa qualsevol espai més o menys obert amb arbres dispersos on s'alimenta de llavors.

Com a hivernat, aquesta espècie segueix un patró d'aparició molt irregular i marcadament irruptiu, la qual cosa  significa que alguns hiverns és extremadament abundant (com és el cas d'aquest) i d'altres, pràcticament inexistent. El fenomen de les irrupcions es desencadena a partir duna sèrie de condicionants que han de produir-se necessàriament en un ordre cronològic determinat. Primer cal que, als països on crien majoritàriament aquestes espècies, hi hagi una temporada excel·lent de producció de llavors, que resultarà en un bon any de nidificació de lluers, en aquest cas, i en conseqüència en una densitat de població molt alta. Aquesta situació ha d'anar seguida, necessàriament, d'un any de producció de llavors molt pobra. Quan s'encadenen, per tant, un any de gran producció de llavors amb un altre de producció escassa, el que passa és que hi ha una població de lluers més gran del que és habitual (recordeu que l'abundància de llavors ha generat una mena de baby boom) que no disposa de prou menjar per sobreviure a l'hivern. És aleshores quan es produeixen aquestes irrupcions.

Aquest hivern en tenim moltíssims, per la qual cosa val la pena que estiguem atents a la seva presència

Vocalitzacions hivernals