Evolució d'algunes dades ambientals 22/05/2023

Com sabeu, cada primavera us presentem un informe amb les dades obtingudes en el projecte BIObserva voluntariat l'any anterior. Podeu recuperar el del 2022 i el d'anys anteriors a: El projecte > Memòria anual. El 2022 es va constatar que, malgrat que les dades socials (nre. de voluntaris i d'instal·lacions) van ser positives, el nombre de jornades va baixar i, en conseqüència, també el d'observacions.

Més enllà dels gràfics què hi ha a l'informe, en vaig preparar alguns més amb motiu del Cafè Biobserva del passat divendres 19 de maig, que us mostro a continuació.


En aquesta imatge es comparen les 20 espècies més observades el 2018 (primer any complet de projecte) amb les del 2022. Les fletxes mostren els canvis de posició i, a la dreta, es quantifica la variació. En verd es marquen les espècies objectiu.

La segona imatge mostra el percentatge de jornades on s’observa cadascuna de les espècies de la llista. Totes elles, excepte l'oreneta comuna, apareixen en més jornades el 2022 que el 2018, cosa que ens indica clarament que la competència dels voluntaris és cada vegada més gran, ja que en cada jornada s'observen més espècies. Felicitats a tots!