Els rapinyaires tornen al Llobregat a través d'Aigües de Barcelona 04/11/2019

La planta potabilitzadora de Sant Joan Despí té nous veïns: les aus rapinyaires. Als quatre xoriguers comuns que es van introduir aquest estiu ara s'hi han afegit una parella de mussols. S'han col·locat a una de les caixes niu i esperen que s'hi quedin.

Xoriguers comuns reintroduïts.

Els rapinyaires nocturns són comuns a les zones agràries i fluvials al voltant del riu Llobregat. Temps enrere era habitual trobar les poblacions de mussol comú, xot i òliba, però malauradament els canvis en les rutines humanes, l'excessiva presència humana i l’ús de tractaments agressius contra rosegadors i insectes, han fet que les seves poblacions hagin baixat ràpidament, fins al punt que ara mateix és poc probable trobar alguna d'aquestes espècies.

És per això que Aigües de Barcelona, responsable de la planta potabilitzadora de Sant Joan Despí, vol prendre mesures per tal d'afavorir aquestes poblacions, que ara mateix estan estables, però en regressió i fins i tot reintroduir-les. En l’actualitat hi ha un total de 5 caixes niu de rapinyaires dins de les instal·lacions d'Aigües de Barcelona properes al riu Llobregat a més de 16 caixes niu més al llarg del riu Llobregat en col·laboració amb l'AMB. La voluntat és que amb la reintroducció de nous exemplars d'aquestes espècies, tant els xoriguers com els mussols triïn aquests espais per instal·lar-s'hi.

Els rapinyaires afavoreixen la biodiversitat d’un espai, per això amb aquest projecte es busca que hi arrelin. Per tal de dur a terme la reintroducció, es porten ocells procedents habitualment de centre de protecció de fauna i es mantenen durant cinc dies a les caixes nius. Durant aquest temps se'ls alimenta manualment amb la tècnica del hacking fins que són capaços d'alimentar-se per si mateixos. Les aus reconeixen aquest indret com una font d’aliment i hi tornaran per menjar. Amb aquesta tècnica es reintrodueixen cada any molts exemplars a la natura.

Una de les caixes niu a les instal·lacions de la planta potabilitzadora de Sant Joan Despí 

Disposar de xoriguers comuns i mussols com a veïns fixos ajuda a controlar la població d’altres animals, com ratolins, rates i talps. A la planta potabilitzadora de Sant Joan Despí, ja fa anys que es treballa en accions de conservació i potenciació de la biodiversitat en molts àmbits i s'empren tècniques biològiques de control de plagues. S'ha suprimit l'ús de fitosanitaris, herbicides i en general de substàncies químiques per gestionar la vegetació o la fauna no desitjada.

A més, a les mateixes instal·lacions es desenvolupa el programa de voluntariat BiObserva, amb quatre voluntaris participant en el projecte.

Article extret de Elmon.cat: https://elmon.cat/monplaneta/actualitat/rapinyaires-tornen-al-llobregat-traves-daigues-barcelona