Sobre tords, merles i grives. 21/10/2022

A l'hivern, a Espanya, es poden observar fins a sis espècies diferents del gènere Turdus: les merles comuna i de pit blanc, els tords comú i ala-roig i les grives comuna i cerdana, encara que algunes falten a les Canàries i/o les Balears. Quatre d'aquestes espècies crien, almenys, en algun punt del territori, mentre que dues són estrictament hivernants. El que sí que tenen en comú totes, és que a la tardor/hivern les seves poblacions augmenten exponencialment gràcies a exemplars que arriben del centre i el nord d'Europa o de zones de més altitud de la mateixa península ibèrica.

En general, no són espècies que presentin grans problemes d'identificació, si bé, a ulls d'ornitòlegs no gaire experimentats, el tord comú i la griva poden arribar a confondre's.

A continuació us mostro una taula que resumeix les principals característiques que ens permetran identificar-los amb seguretat.


A sota us deixo un vídeo molt bo, encara que estigui en anglès, que us ajudarà a diferenciar aquestes dues espècies.

Bon birding!