De twitchers va la cosa...primera cita per a Catalunya i quarta per a l'Estat Espanyol de polla menuda. 24/01/2020

El twitcher és un aficionat a l'observació d'ocells que es caracteritza per mostrar un comportament obsessiu cap a les denominades 'rareses'. Quan una espècie d'aparició accidental és observada a la seva ciutat, comarca, país, regió biogeogràfica o en qualsevol altra àmbit del seu interès, el twitcher es capaç de pujar a una bicicleta, cotxe, tren o avió per aconseguir tatxar-la de la seva llista.

El passat 23 de gener un operari de l'EDAR Olot va observar durant la seva ronda per la planta un ocell desconegut, de la mida aproximada d'una guatlla, que caminava amb lentitud seguint la reixa de la instal·lació. No només va aconseguir apropar-s'hi sinó que fins i tot va poder capturar-lo amb la mà. Un cop comprovat que no encaixava en cap de les espècies habituals es va sol·licitar l'assessorament d'en Martí Franch, membre de l'staff de l'Institut Català d‘Ornitologia, qui l'identificà positivament com  polla menuda (Gallinula angulata).

La polla menuda és una espècie de ràl·lid, semblant a la polla d'aigua (Gallinula chloropus), que ocupa bona part de l'Àfrica subsahariana. En els períodes de sequera hivernal a l'Àfrica pot realitzar grans moviments dispersius però, malgrat això, és un ocell raríssim a tot el Paleàrtic Occidental —regió biogeogràfica que inclou Europa així com part de l'Àsia temperada, Orient mitjà i nord d'Àfrica— a on només compta amb 8 registres homologats repartits entre Madeira, Cap Verd (3 obs.), A Coruña, Càdis, Lanzarote i Olot.

Així doncs, s'esperen dies mogudets al voltant de l'EDAR Olot!