Calor i ocells 27/06/2017

En aquestes dates i en concret aquest any, amb una onada de calor que ha portat els termòmetres uns quants graus més amunt del que correspondria en un mes de juny, moltes aus han vist alterat el seu cicle biològic. A falta d'estudis concrets que demostrin quin ha estat el nivell d'afectació, les aus d'alta muntanya i ambients freds hauran vist afectats els seus cicles biològics negativament.

Durant la primavera, els ocells depenen principalment dels insectes i altres invertebrats per l'alimentació dels seus pollets, i la calor extrema i avançada respecte l'època, ha provocat també canvis en els cicles biològics dels insectes, que es desincronitzen respecte els de les aus que s'alimenten d'ells. A l'alta muntanya aquest efecte pot ser devastador.

Tanmateix, les aus més termòfiles, és a dir, aquelles a les que els agrada la calor, com la puput, l'abellerol, el gaig blau o el ballester, poden haver-se vist afavorides, tot i que inicialment també puguin patir alteracions de desincronització respecte el seu aliment. Amb l'augment sostingut de temperatura de les últimes dècades, les poblacions d'aquestes aus a les que agrada la calor, l'aridesa i la sequetat ha augmentat (si no hi havia altres factors ambientals negatius).

Per exemple, segons dades de l'ICO, la població de gaig blau, una au estepària de zones molt seques, ha augmentat un 7% en l'última dècada, el ballester també un 7% i la puput és un ocell que any rere any es queda més temps a l'hivern entre nosaltres, mentre que fa unes dècades era més freqüent veure-la únicament en primavera-estiu.



La puput és un migrador parcial i mentre alguns individus recorren milers de quilòmetres per hivernar a l'Àfrica subsahariana, altres amb prou feina es mouen del lloc on han nascut.


Lògicament, intervenen molts més factors que la temperatura. L'abellerol s'alimenta en un 80% d'abelles i vespes, de forma que la seva sort està lligada a l'abundància d'aquests insectes, les poblacions dels quals estan tenint problemes per altres factors.

Haureu observat que amb la calor els ocells són molt menys actius. En aquesta època, i especialment durant l'onada de calor d'aquest any, és molt més rendible observar ocells tan aviat com surti el sol, així que s'imposa matinar força per als aficionats a l'ornitologia. Moltes vegades, tan aviat com a les 10h l'activitat dels ocells petits ha caigut a nivells gairebé nuls, mentre que a les 6h o les 7h estaven en plena activitat.


Així que ja ho sabeu: cal matinar!