Atenció amb els gavots i les gavinetes de tres dits! 25/11/2022

Aquestes últimes setmanes, a causa de temporals molt durs a l'Atlàntic, estan entrant un nombre inusualment alt de gavineta de tres dits (Rissa tridactyla) i de gavot (Alca torda) a la Mediterrània, on són molt més rares que al llarg de la costa atlàntica.

Alguns d'aquests ocells arriben en un estat força penós, de manera que no és estrany trobar-les molt debilitades o fins i tot mortes. A la Comunitat Valenciana s'han observat grups de gavot a l'interior de piscifactories, de manera que, malgrat ser ocells eminentment marins, valdria la pena parar atenció a les vostres instal·lacions. Les gavinetes de tres dits, en canvi, han estat vistes en aigües continentals d'Aragó, a causa del fort vent que ha fuetejat el Cantàbric i que les ha arrossegat per l'interior de la península a través de la vall de l'Ebre.

Gavot

Gavineta de tres dits 1r hivern

Gavineta de tres dits adulta

En qualsevol cas, estigueu atents/es perquè serien cites molt interessants.

Bon birding!