Algunes millores al portal web per acabar bé l'any, 17/12/2020

Fa poc, hem introduït una sèrie de millores per fer més interessant, si és possible, la gestió i consulta de les observacions al portal web. A continuació us les presento perquè pugueu aprofitar el màxim les eines de consulta de BiObserva.

1- Les espècies 'rares o escasses' apareixen amb 1 punt vermell. Si desplacem el cursor fins a situar-lo sobre el punt, obtindrem informació addicional sobre aquesta observació. Per considerar una espècie com 'rara o escassa' s'ha tingut en compte el lloc d'observació. Així, hi haurà espècies que es destacaran amb un punt vermell a les Canàries però no a Balears ni a la península, per exemple.


2- Les espècies considerades com a 'vulnerables' (VU), 'en perill' (A) i 'en perill crític' (CR) en el Catàleg d'Espècies Amenaçades, així com les que estan en el Catàleg d'espècies exòtiques invasores es marcaran amb un símbol circular o triangular respectivament. En ambdós casos, en clicar sobre aquesta icona apareixerà una finestra amb més informació.


3- Les observacions considerades 'dubtoses' o que hagin estat eliminades pels administradors seguiran apareixent a la pàgina personal de cada voluntari, encara que a efectes pràctics, no tindran validesa estadística.


Amb aquests canvis esperem que us animeu a reprendre l'activitat d'observació d’ocells perquè la nostra base de dades segueixi creixent.


Bones festes i bon birding!