EDAR Antigua


Tipus d’instal·lació: Planta de depuració d’aigua residual

Municipi: Antigua

Província: Las Palmas

Empresa gestora: EMPRESA MIXTA AGUAS DE ANTIGUA SL

Nombre d’observacions d’espècies a la planta