Tórtola Europea (Streptopelia turtur)


Streptopelia turtur

Especie no objetivo

Castellano: Tórtola Europea

Catalán: Tórtora

Gallego: Rula común

Euskera: Usapala

Inglés: European Turtle Dove