Aquest lloc web pertany a Societat General d’Aigües de Barcelona, SAU, societat de nacionalitat espanyola, amb CIF A-08000234, i domicili social a Barcelona (08038), c/ Passeig de la Zona Franca,48, i titular dels dominis “www.biobserva.com” i “www.biobserva.es”.

Política de Privacitat. Informació sobre protecció de dades.

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

El tractament de les dades personals recollides mitjançant el formulari “Uneix-te al Projecte”, així com de les dades que es recullin com a conseqüència de la teva participació en el Programa BiObserva, serà responsabilitat de Societat General d’Aigües de Barcelona, SAU (en endavant, “SGAB”), amb domicili situat a Barcelona (08038), c/ Passeig de la Zona Franca,48, i CIF A-08000234. Si tens qualsevol dubte sobre el tractament de la teva informació personal, pots contactar amb el delegat de Protecció de Dades de SGAB mitjançant els següents punts de contacte:
Adreça electrònica: dpo.es@agbar.es

Amb quina finalitat es tractaran les teves dades personals? Durant quant de temps?

SGAB tractarà les dades personals recollides mitjançant el formulari “Uneix-te al Projecte”, així com les que s’obtinguin com a conseqüència de la teva participació en el Programa BiObserva, amb la finalitat principal de gestionar la teva alta i participació en aquest programa així com per enviar-te informació sobre activitats i esdeveniments relatius a aquest, com per exemple, la seva newsletter.
Les teves dades personals seran tractades per SGAB mentre estiguis donat/ada d’alta com a participant en el Programa BiObserva. Quan finalitzi el període de temps, SGAB conservarà les teves dades personals bloquejades durant el període en què es puguin derivar responsabilitats com a conseqüència de l’execució de la finalitat indicada. Quan expirin aquestes responsabilitats, les teves dades personals seran eliminades definitivament.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades personals per a la finalitat de gestionar la teva alta i participació en el programa així com enviar-te informació sobre activitats i esdeveniments relatius a aquest és el consentiment que, si s’escau, ens atorguis. Recorda que, si no ens dones el teu consentiment per tractar les dades que ens facilitis (i marcades com a obligatòries en el formulari “Uneix-te al Projecte”) amb la finalitat indicada, no et podràs inscriure ni participar en el
Programa BiObserva. De la mateixa manera, t’informem que pots retirar el teu consentiment en qualsevol moment a través dels mitjans indicats en l’apartat “Quins són els meus drets?” d’aquest document.

Quines mesures de seguretat s’han implantat per protegir les teves dades personals?

SGAB tractarà les teves dades personals de manera absolutament confidencial. Així mateix, ha implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir-ne la seguretat i evitar-ne la destrucció, pèrdua, accés il·lícit o alteració il·lícita. A l’hora de determinar aquestes mesures, s’han tingut en compte criteris com l’abast, el context i les finalitats del tractament, l’estat de la tècnica i els riscos existents.

Hi ha altres entitats que poden tenir accés a les teves dades personals per ajudar SGAB en alguna de les tasques compreses en la gestió del Programa BiObserva?

SGAB compta amb diversos proveïdors que l’assisteixen en l’execució de diferents tasques relacionades amb el tractament de les teves dades personals en relació amb el Programa BiObserva i que inclouen, entre d’altres, la gestió de la pàgina web així com la teva inscripció i participació en aquest programa.

Cedeix SGAB les teves dades personals a tercers?

Les teves dades personals es comunicaran a tercers si és necessari per donar compliment a les obligacions legals que en cada cas correspongui.
Així mateix, les teves dades personals es comunicaran a les següents entitats (si atorgues el teu consentiment):

  • • A l’Institut Català d’Ornitologia (ICO), perquè aquest et remeti informació sobre les seves activitats així com informació comercial i publicitat. La referida cessió està basada en el consentiment que, si s’escau, atorguis per mitjà de la casella habilitada a aquest efecte en el formulari “Uneix-te al Projecte” del web del Programa BiObserva.
  • • A l’entitat Sociedad Española de Ornitología (SEO) o entitat equivalent en funció de l’àmbit geogràfic en el qual participis dins el Programa BiObserva, perquè aquesta et remeti informació sobre les seves activitats així com informació comercial i publicitat. La referida cessió està basada en el consentiment que, si s’escau, atorguis per mitjà de la casella habilitada a aquest efecte en el formulari “Uneix-te al Projecte” del web del Programa BiObserva.

Quins són els teus drets?

Disposes dels següents drets en matèria de protecció de dades:

Dret  En què consisteix?
Dret d’accésConsultar quines dades personals tenim sobre tu.
Dret de rectificació
Modificar les dades personals que tenim sobre tu quan siguin inexactes.
Dret d’oposició
Sol·licitar que no tractem les teves dades personals per a algunes finalitats concretes.

Dret de supressió
Sol·licitar que eliminem les teves dades personals.
Dret de limitació
Sol·licitar que limitem el tractament de les teves dades personals.
Dret de portabilitatSol·licitar que et lliurem en un format informàtic la informació que tenim sobre tu.
Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat competent
Presentar una reclamació davant l’autoritat competent per defensar els teus drets, a través de la pàgina web www.agpd.es.

Per exercitar aquests drets, només cal que enviïs una comunicació a SGAB, per correu electrònic a l’adreça desarrollosostenible@agbar.es o bé mitjançant correu postal a l’adreça Departament de Desenvolupament Sostenible, passeig de la Zona Franca, 46-48, edifici L, 08038 Barcelona, ​​amb la referència “Protecció de dades”. La sol·licitud haurà de contenir còpia del teu DNI o un altre document identificatiu equivalent, així com el contingut mínim que preveu la normativa aplicable. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats, SGAB podrà requerir-te que l’esmenis. L’exercici d’aquests drets és gratuït, si bé podrà cobrar un cànon quan les sol·licituds siguin infundades, excessives o repetitives.
Aquest lloc pot contenir enllaços o referències a altres llocs web que no són propietat de SGAB i en què, per tant, no és aplicable la present política de protecció de dades. T’aconsellem llegir les indicacions sobre això que contingui cada pàgina web que visitis. Seràs l’únic responsable de les teves connexions i activitat relacionada amb aquestes pàgines.