Seguiment i monitorització

Aquesta és, potser, la part més divertida i emocionant de tot el procés: observar quines espècies entren a les caixes i intentar saber quan neixen els pollets o quan abandonen el niu.

Si no volem realitzar un seguiment exhaustiu només hem de fixar-nos en si la caixa s’ocupa, observant durant la primavera si hi ha entrades i sortides d’ocells. Si és així, procurarem identificar de quina espècie es tracta. Aquesta informació l’anotarem a la fitxa de seguiment que cada any es fa arribar al coordinador de zona de BiObserva. Demana aquesta fitxa al teu coordinador per poder enregistrar l’activitat i les incidències de cada caixa niu.

Si ens interessa conèixer l’evolució del niu en totes les seves fases del cicle de cria haurem d’inspeccionar les caixes amb moltíssima cura per determinar si el niu està en construcció, si hi ha ous o pollets i comprovar si la nidificació ha tingut èxit.

Els ocells que utilitzaran les caixes toleren la presència humana però també són molt sensibles a les molèsties excessives, així que, per inspeccionar les caixes niu amb seguretat s’han de seguir les recomanacions següents:

  • Despenjar les caixes amb cura de no copejar-les.
  • Obrir la porteta amb cura i mirar el contingut sense tocar-lo.
  • El pitjor que pot passar és que la femella estigui covant i no hagi fugit quan hem despenjat la caixa. Això és força comú en la mallerenga carbonera. En aquest cas, tornarem a tancar la porteta i a penjar la caixa al seu lloc.
  • Si comprovem que no hi ha la femella covant, ens interessa saber si hi ha ous o polls i comptar-los. Amb la mà, amb cura i sense alterar l’estructura del niu, podem apartar el material que ens dificulti la visió. És millor no tocar els ous o els polls encara que els adults no els abandonaran en cas que ho féssim breument.
  • Omplir la fitxa de nidificació amb els detalls propis del niu. Els detalls que fan referència a les característiques de la caixa niu els podem obtenir abans o després per tal de no destorbar la cria.
  • És important no romandre gaire estona manipulant la caixa. Amb uns quants minuts n’hi hauria d’haver prou i després s’hauria d’abandonar la zona per permetre que els adults puguin entrar a la caixa altre cop.

Si fem tot aquest procediment amb cura i rapidesa no causarem cap inconvenient en la nidificació dels ocells i podrem contribuir al coneixement científic amb les dades que haurem obtingut. Amb la fitxa de seguiment que us proporcionarem us serà molt fàcil i ràpid aconseguir les dades i dur a terme un control efectiu del que passa a les vostres caixes niu.