Instal·lació de les nostres caixes niu

Situació

Escollir un lloc per col·locar una caixa niu és més important del que sembla. La prioritat ha de ser, sempre, proporcionar un entorn segur i confortable en què els ocells puguin criar amb èxit i tranquil·litat. Cal evitar zones d’alta freqüentació tant de persones com de vehicles i maquinària. Es poden instal·lar en parets o tanques sempre que no tinguin arbustos o plantes enfiladisses que les ocultin. S’han d’instal·lar allunyades de les menjadores, en cas que n’hi hagués alguna : els alts nivells d’activitat dels ocells que visiten les menjadores podrien pertorbar les parelles nidificants. D’altra banda, s’ha de deixar com a mínim 10m de distància entre caixes niu.

Col·locació

En general les penjarem en branques horitzontals (de manera que sigui fàcil despenjar-les). Eviteu clavar-les al tronc ja que hi podrien entrar depredadors (rates, lirons, gats...). Curiosament, el vent, encara que sigui fort, no afecta els ocells que crien en caixes penjades de les branques.

Orientació

Protegiu la caixa niu del clima —el frontal de la caixa ha d’estar en angle vertical o lleugerament inclinat cap endavant per evitar que hi entri la pluja—. Assegureu-vos que estigui protegida del vent dominant de la zona, la pluja i la llum del sol intensa. És millor que estigui a l’ombra de la capçada d’un arbre o a sota d’algun voladís. L’orientació preferent, sobretot del forat d’entrada, ha de ser cap al quadrant est i en indrets més freds cap al sud-est.

Alçada

L’alçada des de terra ha de ser, com a mínim, de 2,5 - 3 metres però evitarem els indrets on el fullatge pugui ocultar el forat d’entrada. Si no hi ha arbres adequats, la millor opció seria instal·lar-la enganxada a un cobert o a la paret d’un edifici (sempre una mica protegida del sol).

Període

S’han de penjar tant aviat en el calendari com sigui possible. No hi ha una data límit però com més lluny de l’inici de l’època de cria (generalment a principis d’abril) millor. Al desembre millor que al gener, al gener millor que al febrer, al febrer millor que....etc.