Anàlisi de les dades

Les dades ens serviran per conèixer l’efectivitat de les caixes niu i per poder prendre mesures si veiem que no funcionen. D’altra banda, les dades de caixes niu obtingudes a BiObserva s’integraran en bases de dades que combinaran la informació de milers de col·laboradors que, desinteressadament, contribueixen al desenvolupament científic. El període de nidificació dels ocells és especialment sensible a les variacions ambientals. Actualment, el procés d’escalfament global del planeta està afectant, sobretot, el cicle de cria dels ocells. Els ornitòlegs estan detectant que l’època de cria de moltes espècies es va avançant progressivament. Aquest fet provoca, sovint, un problema de desincronització amb el cicle biològic de les seves preses i pot ser que quan els ocells ja tenen pollets les seves preses ja hagin passat pel període de màxima abundància o encara no hi hagin arribat, de forma que no trobin les condicions òptimes per alimentar la seva descendència. L’obtenció de dades és un primer pas per a què els científics aconsegueixin conèixer què està passant.

Resum per any

Resum per tipus de caixa niu