Observacions de Falciot negre

Aquí pots accedir a totes les observacions de BiObserva i seleccionar les zones, els ocells o els períodes de temps que t’interessin.


  
  
  
  
  
Reinicia

12/07/2021 07:05:00

EDAR Blanes - Joan Rodríguez Pueyo

 • 5 Falciot negre Apus apus

11/07/2021 12:18:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 18 Falciot negre Apus apus

10/07/2021 09:57:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 40 Falciot negre Apus apus

09/07/2021 07:20:00

EDAR Olot - Pep - EDAR Olot

 • 5 Falciot negre Apus apus

08/07/2021 20:15:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 21 Falciot negre Apus apus

08/07/2021 18:30:00

EDAR Montcada - Amador cañete gomez

 • 4 Falciot negre Apus apus

08/07/2021 07:20:00

EDAR Olot - Pep - EDAR Olot

 • 4 Falciot negre Apus apus

07/07/2021 21:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 52 Falciot negre Apus apus

07/07/2021 16:01:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 50 Falciot negre Apus apus

07/07/2021 09:00:00

EDAR Blanes - Joan Rodríguez Pueyo

 • 4 Falciot negre Apus apus

07/07/2021 09:00:00

EDAR Cabezo Beaza - ELISA RODRIGUEZ GOMEZ

 • 3 Falciot negre Apus apus

07/07/2021 08:45:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 21 Falciot negre Apus apus

06/07/2021 21:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 101 Falciot negre Apus apus

06/07/2021 15:23:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 50 Falciot negre Apus apus

06/07/2021 09:15:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 63 Falciot negre Apus apus

05/07/2021 12:20:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 40 Falciot negre Apus apus

05/07/2021 09:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 204 Falciot negre Apus apus

05/07/2021 08:20:00

EDAR Sant Daniel - Laura Martínez cavero

 • 6 Falciot negre Apus apus

04/07/2021 21:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 255 Falciot negre Apus apus

04/07/2021 09:12:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 70 Falciot negre Apus apus

03/07/2021 08:00:00

EDAR Torrent - Rafa Martínez Soria

 • 30 Falciot negre Apus apus

02/07/2021 19:20:00

EDAR Olot - Pep - EDAR Olot

 • 7 Falciot negre Apus apus

02/07/2021 10:10:00

Captación ETAP Zamora - Rafael Sánchez Verdú

 • 12 Falciot negre Apus apus

01/07/2021 19:20:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 10 Falciot negre Apus apus

01/07/2021 18:00:00

EDAR Olot - Pep - EDAR Olot

 • 6 Falciot negre Apus apus

30/06/2021 19:16:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 20 Falciot negre Apus apus

30/06/2021 18:15:00

EDAR Olot - Pep - EDAR Olot

 • 16 Falciot negre Apus apus

29/06/2021 20:15:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 53 Falciot negre Apus apus

29/06/2021 18:20:00

EDAR Olot - Pep - EDAR Olot

 • 25 Falciot negre Apus apus

29/06/2021 12:04:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 50 Falciot negre Apus apus

28/06/2021 20:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 306 Falciot negre Apus apus

28/06/2021 18:40:00

EDAR Olot - Pep - EDAR Olot

 • 2 Falciot negre Apus apus

28/06/2021 12:56:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 40 Falciot negre Apus apus

28/06/2021 08:45:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 72 Falciot negre Apus apus

27/06/2021 20:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 195 Falciot negre Apus apus

26/06/2021 08:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 54 Falciot negre Apus apus

26/06/2021 07:40:00

EDAR Olot - Pep - EDAR Olot

 • 7 Falciot negre Apus apus

25/06/2021 20:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 38 Falciot negre Apus apus

25/06/2021 18:50:00

EDAR Olot - Pep - EDAR Olot

 • 3 Falciot negre Apus apus

24/06/2021 18:44:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 8 Falciot negre Apus apus

23/06/2021 12:38:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 25 Falciot negre Apus apus

22/06/2021 20:00:00

EDAR Torrent - Rafa Martínez Soria

 • 30 Falciot negre Apus apus

22/06/2021 12:36:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 20 Falciot negre Apus apus

20/06/2021 20:15:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 11 Falciot negre Apus apus

19/06/2021 20:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 206 Falciot negre Apus apus

19/06/2021 18:49:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 25 Falciot negre Apus apus

19/06/2021 08:45:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 4 Falciot negre Apus apus

18/06/2021 20:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 217 Falciot negre Apus apus

18/06/2021 17:16:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 35 Falciot negre Apus apus

18/06/2021 08:15:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 11 Falciot negre Apus apus

17/06/2021 19:45:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 38 Falciot negre Apus apus

17/06/2021 12:09:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 30 Falciot negre Apus apus

17/06/2021 08:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 52 Falciot negre Apus apus

16/06/2021 20:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 12 Falciot negre Apus apus

16/06/2021 18:50:00

EDAR Olot - Pep - EDAR Olot

 • 5 Falciot negre Apus apus

16/06/2021 12:06:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 14 Falciot negre Apus apus

15/06/2021 19:05:00

EDAR Olot - Pep - EDAR Olot

 • 5 Falciot negre Apus apus

15/06/2021 08:27:00

EDAR Sant Daniel - Laura Martínez cavero

 • 6 Falciot negre Apus apus

14/06/2021 19:15:00

EDAR Olot - Pep - EDAR Olot

 • 6 Falciot negre Apus apus

14/06/2021 12:10:00

EDAR Blanes - Joan Rodríguez Pueyo

 • 11 Falciot negre Apus apus

13/06/2021 19:07:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 8 Falciot negre Apus apus

12/06/2021 19:40:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 8 Falciot negre Apus apus

11/06/2021 20:15:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 21 Falciot negre Apus apus

11/06/2021 12:37:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 15 Falciot negre Apus apus

10/06/2021 20:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 1 Falciot negre Apus apus

10/06/2021 18:15:00

EDAR Olot - Pep - EDAR Olot

 • 5 Falciot negre Apus apus

10/06/2021 15:46:00

EDAR Olot - Miguel Tràfach Cullell

 • 2 Falciot negre Apus apus

10/06/2021 12:25:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 15 Falciot negre Apus apus

09/06/2021 20:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 6 Falciot negre Apus apus

09/06/2021 18:50:00

EDAR Olot - Pep - EDAR Olot

 • 3 Falciot negre Apus apus

09/06/2021 11:15:00

EDAR Torrent - Rafa Martínez Soria

 • 20 Falciot negre Apus apus

08/06/2021 19:45:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 51 Falciot negre Apus apus

08/06/2021 19:00:00

EDAR Olot - Pep - EDAR Olot

 • 20 Falciot negre Apus apus

08/06/2021 13:48:00

EDAR Cabezo Beaza - ELISA RODRIGUEZ GOMEZ

 • 35 Falciot negre Apus apus

08/06/2021 08:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 103 Falciot negre Apus apus

07/06/2021 20:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 55 Falciot negre Apus apus

07/06/2021 17:22:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 15 Falciot negre Apus apus

07/06/2021 09:56:00

EDAR Alt Maresme - Laura Martínez cavero

 • 14 Falciot negre Apus apus

07/06/2021 08:00:00

EDAR Sant Daniel - Usuario Anónimo

 • 20 Falciot negre Apus apus
 • 20 Falciot negre Apus apus
 • 20 Falciot negre Apus apus
 • 20 Falciot negre Apus apus

06/06/2021 17:18:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 20 Falciot negre Apus apus

05/06/2021 19:31:00

EDAR Baix Llobregat - Dario Zurbrigg Baldi

 • 200 Falciot negre Apus apus

05/06/2021 12:29:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 20 Falciot negre Apus apus

05/06/2021 11:00:00

EDAR Torrent - Rafa Martínez Soria

 • 30 Falciot negre Apus apus

04/06/2021 12:27:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 12 Falciot negre Apus apus

04/06/2021 09:44:00

EDAR Torrevieja - Jose Manuel Sánchez López

 • 3 Falciot negre Apus apus

03/06/2021 12:08:00

EDAR Baix Llobregat - Dario Zurbrigg Baldi

 • 400 Falciot negre Apus apus

03/06/2021 08:10:00

EDAR Sant Daniel - Laura Martínez cavero

 • 7 Falciot negre Apus apus

02/06/2021 20:15:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 30 Falciot negre Apus apus

02/06/2021 19:30:00

EDAR Olot - Pep - EDAR Olot

 • 1 Falciot negre Apus apus

02/06/2021 11:30:00

ETAP Albacete - ALFONSO CORCOLES GARCIA

 • 8 Falciot negre Apus apus

02/06/2021 09:30:00

EDAR Sant Daniel - Usuario Anónimo

 • 2 Falciot negre Apus apus

02/06/2021 08:20:00

EDAR Albacete - Censo Albacete

 • 7 Falciot negre Apus apus

02/06/2021 08:20:00

EDAR Albacete - Isabel Dolz Arroyo

 • 7 Falciot negre Apus apus

01/06/2021 19:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 106 Falciot negre Apus apus

01/06/2021 17:20:00

EDAR Silvouta - Juan Manuel Montero Barcia

 • 25 Falciot negre Apus apus

31/05/2021 19:00:00

EDAR Silvouta - Manuel Ces

 • 1 Falciot negre Apus apus

31/05/2021 18:35:00

EDAR Olot - Pep - EDAR Olot

 • 3 Falciot negre Apus apus