Observacions en EDAR Olot

Aquí pots accedir a totes les observacions de BiObserva i seleccionar les zones, els ocells o els períodes de temps que t’interessin.


  
  
  
  
  
Reinicia

17/03/2017 16:45:00

EDAR Olot - Carles farrés Torras

 • 3 Gavià argentat Larus michahellis
 • 2 Ànec collverd Anas platyrhynchos

17/03/2017 07:15:00

EDAR Olot - Pep - EDAR Olot

 • 5 Cadernera Carduelis carduelis
 • 2 Pinsà comú Fringilla coelebs
 • 1 Pardal xarrec Passer montanus
 • 16 Pardal comú Passer domesticus
 • 3 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 2 Cornella negra Corvus corone
 • 3 Mallerenga carbonera Parus major
 • 1 Mallerenga blava Cyanistes caeruleus
 • 3 Merla Turdus merula
 • 2 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 1 Picot verd Picus viridis
 • 5 Tudó Columba palumbus
 • 1 Xoriguer comú Falco tinnunculus
 • 2 Bitxac comú Saxicola rubicola

16/03/2017 14:15:00

EDAR Olot - Imma March

 • 1 Pica-soques blau Sitta europaea

16/03/2017 12:15:00

EDAR Olot - Pep - EDAR Olot

 • 1 Oreneta vulgar Hirundo rustica

16/03/2017 08:45:00

EDAR Olot - Pep - EDAR Olot

 • 1 Gafarró Serinus serinus
 • 9 Pardal comú Passer domesticus
 • 8 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 1 Cornella negra Corvus corone
 • 1 Mallerenga carbonera Parus major
 • 1 Merla Turdus merula
 • 2 Cotxa fumada Phoenicurus ochruros
 • 13 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 2 Picot verd Picus viridis
 • 3 Tudó Columba palumbus
 • 1 Gavià argentat Larus michahellis
 • 1 Bernat pescaire Ardea cinerea
 • 1 Bitxac comú Saxicola rubicola
 • 2 Ànec collverd Anas platyrhynchos

15/03/2017 08:40:00

EDAR Olot - Pep - EDAR Olot

 • 1 Gafarró Serinus serinus
 • 14 Pardal comú Passer domesticus
 • 9 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 1 Cornella negra Corvus corone
 • 1 Mallerenga blava Cyanistes caeruleus
 • 1 Merla Turdus merula
 • 3 Cotxa fumada Phoenicurus ochruros
 • 8 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 1 Cuereta torrentera Motacilla cinerea
 • 2 Roquerol Ptyonoprogne rupestris
 • 1 Tudó Columba palumbus
 • 1 Xoriguer comú Falco tinnunculus
 • 2 Ànec collverd Anas platyrhynchos

14/03/2017 16:00:00

EDAR Olot - Miguel Tràfach Cullell

 • 2 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 8 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 3 Cuereta torrentera Motacilla cinerea

14/03/2017 08:50:00

EDAR Olot - Pep - EDAR Olot

 • 2 Cadernera Carduelis carduelis
 • 2 Gafarró Serinus serinus
 • 11 Pardal comú Passer domesticus
 • 5 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 1 Cornella negra Corvus corone
 • 2 Mallerenga carbonera Parus major
 • 5 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 1 Cuereta torrentera Motacilla cinerea
 • 20 Tudó Columba palumbus
 • 1 Aligot comú Buteo buteo
 • 3 Ànec collverd Anas platyrhynchos

13/03/2017 14:15:00

EDAR Olot - Imma March

 • 1 Picot verd Picus viridis
 • 1 Puput Upupa epops

13/03/2017 08:50:00

EDAR Olot - Pep - EDAR Olot

 • 1 Cadernera Carduelis carduelis
 • 3 Gafarró Serinus serinus
 • 23 Pardal comú Passer domesticus
 • 2 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 1 Cornella negra Corvus corone
 • 2 Cotxa fumada Phoenicurus ochruros
 • 12 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 2 Tudó Columba palumbus
 • 1 Bernat pescaire Ardea cinerea
 • 2 Bitxac comú Saxicola rubicola
 • 1 Ànec collverd Anas platyrhynchos

11/03/2017 11:00:00

EDAR Olot - Carles farrés Torras

 • 5 Cadernera Carduelis carduelis
 • 1 Verdum Carduelis chloris
 • 2 Gafarró Serinus serinus
 • 1 Pinsà comú Fringilla coelebs
 • 11 Pardal comú Passer domesticus
 • 4 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 3 Cornella negra Corvus corone
 • 1 Mallerenga carbonera Parus major
 • 2 Mallerenga blava Cyanistes caeruleus
 • 1 Pit-roig Erithacus rubecula
 • 9 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 2 Tudó Columba palumbus
 • 2 Gavià argentat Larus michahellis
 • 1 Bernat pescaire Ardea cinerea

10/03/2017 14:15:00

EDAR Olot - Pep - EDAR Olot

 • 9 Cadernera Carduelis carduelis
 • 3 Gafarró Serinus serinus
 • 6 Pardal comú Passer domesticus
 • 2 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 3 Cornella negra Corvus corone
 • 2 Mallerenga carbonera Parus major
 • 3 Mallerenga blava Cyanistes caeruleus
 • 15 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 2 Cuereta torrentera Motacilla cinerea
 • 1 Picot verd Picus viridis
 • 2 Tudó Columba palumbus
 • 4 Bitxac comú Saxicola rubicola

10/03/2017 09:00:00

EDAR Olot - Miguel Tràfach Cullell

 • 9 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 6 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba