Observacions en EDAR Prats de Lluçanès

Aquí pots accedir a totes les observacions de BiObserva i seleccionar les zones, els ocells o els períodes de temps que t’interessin.


  
  
  
  
  
Reinicia

11/12/2020 10:03:00

EDAR Prats de Lluçanès - Ferran Cruells Serra

 • 2 Cadernera Carduelis carduelis
 • 3 Pardal comú Passer domesticus
 • 1 Garsa Pica pica
 • 1 Merla Turdus merula
 • 1 Pit-roig Erithacus rubecula
 • 1 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba

27/11/2020 15:00:00

EDAR Prats de Lluçanès - Ferran Cruells Serra

 • 3 Cadernera Carduelis carduelis
 • 1 Garsa Pica pica
 • 1 Pit-roig Erithacus rubecula

17/07/2020 12:58:00

EDAR Prats de Lluçanès - Ferran Cruells Serra

 • 5 Cadernera Carduelis carduelis
 • 1 Gafarró Serinus serinus
 • 2 Garsa Pica pica
 • 1 Merla Turdus merula

03/07/2020 22:33:00

EDAR Prats de Lluçanès - Ferran Cruells Serra

 • 1 Gafarró Serinus serinus
 • 3 Garsa Pica pica
 • 1 Mallerenga blava Cyanistes caeruleus
 • 1 Merla Turdus merula
 • 1 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 2 Oreneta vulgar Hirundo rustica
 • 4 Puput Upupa epops

05/06/2020 14:06:00

EDAR Prats de Lluçanès - Ferran Cruells Serra

 • 3 Cadernera Carduelis carduelis
 • 1 Gafarró Serinus serinus
 • 2 Pardal comú Passer domesticus
 • 1 Garsa Pica pica
 • 1 Mallerenga blava Cyanistes caeruleus
 • 1 Merla Turdus merula
 • 1 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 3 Oreneta vulgar Hirundo rustica

22/05/2020 18:00:00

EDAR Prats de Lluçanès - Ferran Cruells Serra

 • 2 Cadernera Carduelis carduelis
 • 1 Pardal comú Passer domesticus
 • 2 Garsa Pica pica
 • 1 Mallerenga blava Cyanistes caeruleus
 • 1 Oreneta vulgar Hirundo rustica
 • 1 Puput Upupa epops

08/05/2020 12:02:00

EDAR Prats de Lluçanès - Ferran Cruells Serra

 • 2 Cadernera Carduelis carduelis
 • 1 Gafarró Serinus serinus
 • 3 Garsa Pica pica
 • 1 Mallerenga blava Cyanistes caeruleus
 • 2 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 2 Oreneta vulgar Hirundo rustica
 • 2 Puput Upupa epops

24/04/2020 18:17:00

EDAR Prats de Lluçanès - Ferran Cruells Serra

 • 3 Cadernera Carduelis carduelis
 • 2 Gafarró Serinus serinus
 • 2 Garsa Pica pica
 • 4 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 3 Oreneta vulgar Hirundo rustica
 • 2 Puput Upupa epops

09/04/2020 17:23:00

EDAR Prats de Lluçanès - Ferran Cruells Serra

 • 2 Cadernera Carduelis carduelis
 • 3 Gafarró Serinus serinus
 • 2 Garsa Pica pica
 • 3 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba

28/01/2020 17:59:00

EDAR Prats de Lluçanès - Ferran Cruells Serra

 • 5 Cadernera Carduelis carduelis
 • 2 Pardal comú Passer domesticus
 • 3 Garsa Pica pica
 • 1 Pit-roig Erithacus rubecula
 • 2 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba

29/11/2019 12:25:00

EDAR Prats de Lluçanès - Ferran Cruells Serra

 • 5 Cadernera Carduelis carduelis
 • 1 Pit-roig Erithacus rubecula

15/11/2019 12:32:00

EDAR Prats de Lluçanès - Ferran Cruells Serra

 • 1 Cadernera Carduelis carduelis
 • 3 Pardal comú Passer domesticus
 • 2 Garsa Pica pica
 • 1 Pit-roig Erithacus rubecula
 • 2 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba

11/10/2019 12:39:00

EDAR Prats de Lluçanès - Ferran Cruells Serra

 • 1 Cadernera Carduelis carduelis
 • 2 Garsa Pica pica
 • 1 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 1 Martinet blanc Egretta garzetta

27/09/2019 11:44:00

EDAR Prats de Lluçanès - Ferran Cruells Serra

 • 1 Garsa Pica pica
 • 1 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba

13/09/2019 12:11:00

EDAR Prats de Lluçanès - Ferran Cruells Serra

 • 1 Pardal comú Passer domesticus
 • 2 Garsa Pica pica
 • 1 Merla Turdus merula
 • 2 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba

16/08/2019 12:18:00

EDAR Prats de Lluçanès - Ferran Cruells Serra

 • 1 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 3 Oreneta cuablanca Delichon urbicum
 • 3 Oreneta vulgar Hirundo rustica

26/07/2019 11:45:00

EDAR Prats de Lluçanès - Ferran Cruells Serra

 • 5 Cadernera Carduelis carduelis
 • 1 Gafarró Serinus serinus
 • 2 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 4 Garsa Pica pica
 • 3 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 2 Oreneta cuablanca Delichon urbicum
 • 3 Oreneta vulgar Hirundo rustica
 • 1 Puput Upupa epops

18/07/2019 12:17:00

EDAR Prats de Lluçanès - Ferran Cruells Serra

 • 4 Cadernera Carduelis carduelis
 • 1 Gafarró Serinus serinus
 • 2 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 2 Garsa Pica pica
 • 1 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 1 Oreneta cuablanca Delichon urbicum
 • 4 Oreneta vulgar Hirundo rustica
 • 1 Puput Upupa epops

12/07/2019 07:17:00

EDAR Prats de Lluçanès - Ferran Cruells Serra

 • 1 Cadernera Carduelis carduelis
 • 1 Gafarró Serinus serinus
 • 2 Pardal comú Passer domesticus
 • 1 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 8 Garsa Pica pica
 • 2 Merla Turdus merula
 • 1 Pit-roig Erithacus rubecula
 • 1 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba