Observacions en EDAR Riudoms

Aquí pots accedir a totes les observacions de BiObserva i seleccionar les zones, els ocells o els períodes de temps que t’interessin.


  
  
  
  
  
Reinicia

30/01/2020 16:30:00

EDAR Riudoms - Censo Riudoms

  • 3 Gafarró Serinus serinus
  • 1 Pinsà comú Fringilla coelebs
  • 5 Pardal comú Passer domesticus
  • 8 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
  • 3 Mosquiter comú Phylloscopus collybita
  • 2 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
  • 2 Tórtora Streptopelia turtur
  • 4 Tudó Columba palumbus