Observacions en EDAR Albacete

Aquí pots accedir a totes les observacions de BiObserva i seleccionar les zones, els ocells o els períodes de temps que t’interessin.


  
  
  
  
  
Reinicia

15/11/2019 10:00:00

EDAR Albacete - Isabel Dolz Arroyo

 • 1 Cuereta torrentera Motacilla cinerea
 • 1 Tudó Columba palumbus
 • 1 Xivitona Actitis hypoleucos

11/10/2019 09:30:00

EDAR Albacete - Isabel Dolz Arroyo

 • 100 Pardal comú Passer domesticus
 • 220 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 1 Mosquiter comú Phylloscopus collybita
 • 3 Merla Turdus merula
 • 2 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 5 Tórtora turca Streptopelia decaocto
 • 5 Tudó Columba palumbus

06/09/2019 09:15:00

EDAR Albacete - Isabel Dolz Arroyo

 • 102 Pardal comú Passer domesticus
 • 196 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 3 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 12 Oreneta cuablanca Delichon urbicum
 • 7 Tórtora turca Streptopelia decaocto
 • 2 Tudó Columba palumbus
 • 2 Xivitona Actitis hypoleucos

07/08/2019 08:50:00

EDAR Albacete - Isabel Dolz Arroyo

 • 63 Pardal comú Passer domesticus
 • 72 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 2 Merla Turdus merula
 • 3 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 64 Oreneta cuablanca Delichon urbicum
 • 5 Falciot negre Apus apus
 • 7 Tórtora turca Streptopelia decaocto
 • 4 Tudó Columba palumbus
 • 2 Colom roquer Columba livia
 • 2 Xivitona Actitis hypoleucos
 • 1 Ànec collverd Anas platyrhynchos

11/07/2019 09:45:00

EDAR Albacete - Isabel Dolz Arroyo

 • 101 Pardal comú Passer domesticus
 • 60 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 6 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 146 Oreneta cuablanca Delichon urbicum
 • 9 Tórtora turca Streptopelia decaocto
 • 30 Tudó Columba palumbus
 • 8 Colom roquer Columba livia

26/06/2019 09:45:00

EDAR Albacete - Isabel Dolz Arroyo

 • 1 Verdum Carduelis chloris
 • 5 Gafarró Serinus serinus
 • 100 Pardal comú Passer domesticus
 • 108 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 1 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 62 Oreneta cuablanca Delichon urbicum
 • 2 Falciot negre Apus apus
 • 6 Tórtora turca Streptopelia decaocto
 • 5 Tudó Columba palumbus

22/05/2019 13:35:00

EDAR Albacete - Censo Albacete

 • 2 Cadernera Carduelis carduelis
 • 13 Verdum Carduelis chloris
 • 11 Gafarró Serinus serinus
 • 204 Pardal comú Passer domesticus
 • 190 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 5 Merla Turdus merula
 • 1 Rossinyol Luscinia megarhynchos
 • 3 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 60 Oreneta cuablanca Delichon urbicum
 • 13 Falciot negre Apus apus
 • 2 Tórtora turca Streptopelia decaocto
 • 31 Tudó Columba palumbus
 • 1 Xivitona Actitis hypoleucos

06/05/2019 10:50:00

EDAR Albacete - Isabel Dolz Arroyo

 • 2 Verdum Carduelis chloris
 • 7 Gafarró Serinus serinus
 • 86 Pardal comú Passer domesticus
 • 110 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 1 Merla Turdus merula
 • 1 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 20 Oreneta cuablanca Delichon urbicum
 • 4 Tudó Columba palumbus
 • 2 Ànec collverd Anas platyrhynchos

11/04/2019 10:45:00

EDAR Albacete - Isabel Dolz Arroyo

 • 3 Verdum Carduelis chloris
 • 7 Gafarró Serinus serinus
 • 111 Pardal comú Passer domesticus
 • 40 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 6 Merla Turdus merula
 • 4 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 2 Tórtora turca Streptopelia decaocto
 • 2 Tudó Columba palumbus
 • 1 Xivitona Actitis hypoleucos
 • 3 Ànec collverd Anas platyrhynchos

08/03/2019 10:10:00

EDAR Albacete - Isabel Dolz Arroyo

 • 8 Gafarró Serinus serinus
 • 140 Pardal comú Passer domesticus
 • 90 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 3 Mosquiter comú Phylloscopus collybita
 • 1 Merla Turdus merula
 • 8 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 2 Tórtora turca Streptopelia decaocto
 • 3 Tudó Columba palumbus
 • 2 Colom roquer Columba livia
 • 2 Xivitona Actitis hypoleucos
 • 3 Ànec collverd Anas platyrhynchos

12/02/2019 11:00:00

EDAR Albacete - Isabel Dolz Arroyo

 • 1 Gafarró Serinus serinus
 • 72 Pardal comú Passer domesticus
 • 221 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 8 Mosquiter comú Phylloscopus collybita
 • 24 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 2 Tórtora turca Streptopelia decaocto
 • 2 Tudó Columba palumbus
 • 1 Xivitona Actitis hypoleucos

30/01/2019 14:00:00

EDAR Albacete - Censo Albacete

 • 10 Cadernera Carduelis carduelis
 • 1 Gafarró Serinus serinus
 • 75 Pardal comú Passer domesticus
 • 242 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 5 Mosquiter comú Phylloscopus collybita