Observacions en EDAR Albacete

Aquí pots accedir a totes les observacions de BiObserva i seleccionar les zones, els ocells o els períodes de temps que t’interessin.


  
  
  
  
  
Reinicia

17/04/2018 10:05:00

EDAR Albacete - Isabel Dolz Arroyo

 • 60 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 4 Merla Turdus merula
 • 1 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 7 Oreneta cuablanca Delichon urbicum
 • 1 Tórtora turca Streptopelia decaocto
 • 5 Tudó Columba palumbus
 • 3 Ànec collverd Anas platyrhynchos

17/04/2018 10:05:00

EDAR Albacete - Isabel Dolz Arroyo

 • 12 Falciot negre Apus apus

14/03/2018 10:00:00

EDAR Albacete - Isabel Dolz Arroyo

 • 2 Gafarró Serinus serinus
 • 75 Pardal comú Passer domesticus
 • 106 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 2 Merla Turdus merula
 • 5 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 1 Cuereta torrentera Motacilla cinerea
 • 2 Tórtora turca Streptopelia decaocto

22/02/2018 10:00:00

EDAR Albacete - Isabel Dolz Arroyo

 • 4 Gafarró Serinus serinus
 • 43 Pardal comú Passer domesticus
 • 128 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 20 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 4 Cuereta torrentera Motacilla cinerea
 • 1 Colom roquer Columba livia

09/02/2018 13:10:00

EDAR Albacete - Isabel Dolz Arroyo

 • 1 Verdum Carduelis chloris
 • 50 Pardal comú Passer domesticus
 • 300 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 40 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 3 Tudó Columba palumbus
 • 1 Colom roquer Columba livia

09/02/2018 13:10:00

EDAR Albacete - Censo Albacete

 • 50 Pardal comú Passer domesticus
 • 300 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 40 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 1 Cuereta torrentera Motacilla cinerea
 • 3 Tudó Columba palumbus
 • 1 Colom roquer Columba livia

10/11/2017 10:00:00

EDAR Albacete - Isabel Dolz Arroyo

 • 1 Gafarró Serinus serinus
 • 30 Pardal comú Passer domesticus
 • 200 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 1 Merla Turdus merula
 • 10 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 1 Cuereta torrentera Motacilla cinerea
 • 2 Tórtora turca Streptopelia decaocto

24/10/2017 10:03:00

EDAR Albacete - Isabel Dolz Arroyo

 • 18 Pardal comú Passer domesticus
 • 17 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 2 Merla Turdus merula
 • 3 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 4 Tórtora turca Streptopelia decaocto
 • 1 Colom roquer Columba livia

05/10/2017 10:03:00

EDAR Albacete - Isabel Dolz Arroyo

 • 1 Verdum Carduelis chloris
 • 1 Gafarró Serinus serinus
 • 49 Pardal comú Passer domesticus
 • 105 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 5 Merla Turdus merula
 • 8 Oreneta cuablanca Delichon urbicum
 • 1 Tórtora turca Streptopelia decaocto

25/07/2017 10:05:00

EDAR Albacete - Isabel Dolz Arroyo

 • 41 Pardal comú Passer domesticus
 • 30 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 1 Merla Turdus merula
 • 34 Oreneta cuablanca Delichon urbicum
 • 2 Falciot negre Apus apus
 • 1 Tórtora turca Streptopelia decaocto
 • 8 Tudó Columba palumbus
 • 3 Colom roquer Columba livia

06/06/2017 10:00:00

EDAR Albacete - Isabel Dolz Arroyo

 • 1 Verdum Carduelis chloris
 • 1 Gafarró Serinus serinus
 • 35 Pardal comú Passer domesticus
 • 30 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 2 Merla Turdus merula
 • 1 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 66 Oreneta cuablanca Delichon urbicum
 • 12 Falciot negre Apus apus
 • 4 Tudó Columba palumbus
 • 6 Colom roquer Columba livia

22/05/2017 10:00:00

EDAR Albacete - Isabel Dolz Arroyo

 • 2 Verdum Carduelis chloris
 • 1 Gafarró Serinus serinus
 • 36 Pardal comú Passer domesticus
 • 34 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 3 Merla Turdus merula
 • 82 Oreneta cuablanca Delichon urbicum
 • 1 Puput Upupa epops
 • 3 Falciot negre Apus apus
 • 1 Tórtora turca Streptopelia decaocto
 • 5 Tudó Columba palumbus
 • 1 Colom roquer Columba livia
 • 1 Cames llargues Himantopus himantopus
 • 1 Xoriguer comú Falco tinnunculus

22/05/2017 10:00:00

EDAR Albacete - Censo Albacete

 • 2 Verdum Carduelis chloris
 • 1 Gafarró Serinus serinus
 • 36 Pardal comú Passer domesticus
 • 38 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 3 Merla Turdus merula
 • 82 Oreneta cuablanca Delichon urbicum
 • 3 Falciot negre Apus apus
 • 1 Tórtora turca Streptopelia decaocto
 • 5 Tudó Columba palumbus
 • 1 Colom roquer Columba livia
 • 1 Cames llargues Himantopus himantopus
 • 1 Xoriguer petit Falco naumanni

12/05/2017 10:00:00

EDAR Albacete - Isabel Dolz Arroyo

 • 1 Verdum Carduelis chloris
 • 3 Gafarró Serinus serinus
 • 60 Pardal comú Passer domesticus
 • 100 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor