Observacions en EDAR Albacete

Aquí pots accedir a totes les observacions de BiObserva i seleccionar les zones, els ocells o els períodes de temps que t’interessin.


  
  
  
  
  
Reinicia

22/05/2019 13:35:00

EDAR Albacete - Censo Albacete

 • 1 Xivitona Actitis hypoleucos

06/05/2019 10:50:00

EDAR Albacete - Isabel Dolz Arroyo

 • 2 Verdum Carduelis chloris
 • 7 Gafarró Serinus serinus
 • 86 Pardal comú Passer domesticus
 • 110 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 1 Merla Turdus merula
 • 1 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 20 Oreneta cuablanca Delichon urbicum
 • 4 Tudó Columba palumbus
 • 2 Ànec collverd Anas platyrhynchos

11/04/2019 10:45:00

EDAR Albacete - Isabel Dolz Arroyo

 • 3 Verdum Carduelis chloris
 • 7 Gafarró Serinus serinus
 • 111 Pardal comú Passer domesticus
 • 40 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 6 Merla Turdus merula
 • 4 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 2 Tórtora turca Streptopelia decaocto
 • 2 Tudó Columba palumbus
 • 1 Xivitona Actitis hypoleucos
 • 3 Ànec collverd Anas platyrhynchos

08/03/2019 10:10:00

EDAR Albacete - Isabel Dolz Arroyo

 • 8 Gafarró Serinus serinus
 • 140 Pardal comú Passer domesticus
 • 90 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 3 Mosquiter comú Phylloscopus collybita
 • 1 Merla Turdus merula
 • 8 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 2 Tórtora turca Streptopelia decaocto
 • 3 Tudó Columba palumbus
 • 2 Colom roquer Columba livia
 • 2 Xivitona Actitis hypoleucos
 • 3 Ànec collverd Anas platyrhynchos

12/02/2019 11:00:00

EDAR Albacete - Isabel Dolz Arroyo

 • 1 Gafarró Serinus serinus
 • 72 Pardal comú Passer domesticus
 • 221 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 8 Mosquiter comú Phylloscopus collybita
 • 24 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 2 Tórtora turca Streptopelia decaocto
 • 2 Tudó Columba palumbus
 • 1 Xivitona Actitis hypoleucos

30/01/2019 14:00:00

EDAR Albacete - Censo Albacete

 • 10 Cadernera Carduelis carduelis
 • 1 Gafarró Serinus serinus
 • 75 Pardal comú Passer domesticus
 • 242 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 5 Mosquiter comú Phylloscopus collybita
 • 1 Merla Turdus merula
 • 1 Cotxa fumada Phoenicurus ochruros
 • 14 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 2 Cuereta torrentera Motacilla cinerea
 • 1 Tórtora turca Streptopelia decaocto
 • 5 Colom roquer Columba livia
 • 1 Xivitona Actitis hypoleucos

16/01/2019 10:12:00

EDAR Albacete - Isabel Dolz Arroyo

 • 7 Gafarró Serinus serinus
 • 80 Pardal comú Passer domesticus
 • 92 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 2 Merla Turdus merula
 • 1 Cotxa fumada Phoenicurus ochruros
 • 6 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 5 Tórtora turca Streptopelia decaocto
 • 5 Tudó Columba palumbus

05/12/2018 10:00:00

EDAR Albacete - Isabel Dolz Arroyo

 • 7 Gafarró Serinus serinus
 • 39 Pardal comú Passer domesticus
 • 40 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 2 Merla Turdus merula
 • 7 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 4 Colom roquer Columba livia

06/11/2018 09:40:00

EDAR Albacete - Isabel Dolz Arroyo

 • 47 Pardal comú Passer domesticus
 • 71 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 5 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 1 Cuereta torrentera Motacilla cinerea
 • 23 Colom roquer Columba livia

12/07/2018 09:20:00

EDAR Albacete - Isabel Dolz Arroyo

 • 78 Pardal comú Passer domesticus
 • 56 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 1 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 112 Oreneta cuablanca Delichon urbicum
 • 12 Tórtora turca Streptopelia decaocto
 • 3 Tudó Columba palumbus
 • 1 Colom roquer Columba livia

18/06/2018 10:10:00

EDAR Albacete - Isabel Dolz Arroyo

 • 1 Gafarró Serinus serinus
 • 48 Pardal comú Passer domesticus
 • 59 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 1 Merla Turdus merula
 • 41 Oreneta cuablanca Delichon urbicum
 • 1 Falciot negre Apus apus
 • 1 Tórtora turca Streptopelia decaocto
 • 4 Tudó Columba palumbus
 • 4 Colom roquer Columba livia

22/05/2018 10:00:00

EDAR Albacete - Censo Albacete

 • 6 Verdum Carduelis chloris
 • 2 Gafarró Serinus serinus
 • 86 Pardal comú Passer domesticus
 • 90 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 1 Rossinyol Luscinia megarhynchos
 • 2 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 26 Oreneta cuablanca Delichon urbicum
 • 4 Falciot negre Apus apus
 • 2 Tórtora turca Streptopelia decaocto
 • 5 Tudó Columba palumbus
 • 3 Colom roquer Columba livia
 • 1 Ànec collverd Anas platyrhynchos

17/04/2018 10:05:00

EDAR Albacete - Isabel Dolz Arroyo

 • 2 Gafarró Serinus serinus
 • 66 Pardal comú Passer domesticus