Observacions en EDAR Albacete

Aquí pots accedir a totes les observacions de BiObserva i seleccionar les zones, els ocells o els períodes de temps que t’interessin.


  
  
  
  
  
Reinicia

23/09/2022 10:00:00

EDAR Albacete - Isabel Dolz Arroyo

 • 1 Gafarró Serinus serinus
 • 109 Pardal comú Passer domesticus
 • 85 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 3 Merla Turdus merula
 • 3 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 20 Tórtora turca Streptopelia decaocto
 • 6 Tudó Columba palumbus

31/08/2022 09:15:00

EDAR Albacete - Isabel Dolz Arroyo

 • 2 Verdum Carduelis chloris
 • 1 Gafarró Serinus serinus
 • 104 Pardal comú Passer domesticus
 • 30 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 1 Merla Turdus merula
 • 5 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 24 Oreneta cuablanca Delichon urbicum
 • 4 Falciot negre Apus apus
 • 7 Tórtora turca Streptopelia decaocto
 • 3 Xivitona Actitis hypoleucos

19/07/2022 09:25:00

EDAR Albacete - Isabel Dolz Arroyo

 • 1 Cadernera Carduelis carduelis
 • 2 Gafarró Serinus serinus
 • 118 Pardal comú Passer domesticus
 • 177 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 4 Merla Turdus merula
 • 6 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 36 Oreneta cuablanca Delichon urbicum
 • 104 Tudó Columba palumbus
 • 7 Xivitona Actitis hypoleucos

22/06/2022 10:45:00

EDAR Albacete - Isabel Dolz Arroyo

 • 2 Gafarró Serinus serinus
 • 80 Pardal comú Passer domesticus
 • 300 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 9 Merla Turdus merula
 • 10 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 15 Oreneta cuablanca Delichon urbicum
 • 1 Tórtora turca Streptopelia decaocto
 • 26 Tudó Columba palumbus

12/05/2022 08:38:00

EDAR Albacete - Isabel Dolz Arroyo

 • 3 Verdum Carduelis chloris
 • 7 Gafarró Serinus serinus
 • 3 Pardal xarrec Passer montanus
 • 1 Pardal de passa Passer hispaniolensis
 • 96 Pardal comú Passer domesticus
 • 160 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 1 Bosqueta vulgar Hippolais polyglotta
 • 18 Merla Turdus merula
 • 3 Rossinyol Luscinia megarhynchos
 • 10 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 15 Oreneta cuablanca Delichon urbicum
 • 15 Falciot negre Apus apus
 • 10 Tórtora turca Streptopelia decaocto
 • 17 Tudó Columba palumbus
 • 5 Xivitona Actitis hypoleucos
 • 3 Cames llargues Himantopus himantopus
 • 2 Ànec collverd Anas platyrhynchos

12/05/2022 08:38:00

EDAR Albacete - Censo Albacete

 • 7 Gafarró Serinus serinus
 • 96 Pardal comú Passer domesticus
 • 160 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 18 Merla Turdus merula
 • 10 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 15 Oreneta cuablanca Delichon urbicum
 • 2 Ànec collverd Anas platyrhynchos

21/04/2022 12:30:00

EDAR Albacete - Isabel Dolz Arroyo

 • 18 Gafarró Serinus serinus
 • 62 Pardal comú Passer domesticus
 • 250 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 12 Merla Turdus merula
 • 1 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 2 Tórtora turca Streptopelia decaocto
 • 29 Tudó Columba palumbus
 • 10 Xivitona Actitis hypoleucos
 • 8 Cames llargues Himantopus himantopus
 • 2 Ànec collverd Anas platyrhynchos

20/04/2022 13:00:00

EDAR Albacete - Isabel Dolz Arroyo

 • 50 Oreneta vulgar Hirundo rustica
 • 1 Xivita Tringa ochropus
 • 1 Cames llargues Himantopus himantopus

28/02/2022 17:20:00

EDAR Albacete - Isabel Dolz Arroyo

 • 4 Gafarró Serinus serinus
 • 150 Pardal comú Passer domesticus
 • 450 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 4 Merla Turdus merula
 • 30 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 2 Cuereta torrentera Motacilla cinerea
 • 2 Xivita Tringa ochropus

22/02/2022 09:30:00

EDAR Albacete - Isabel Dolz Arroyo

 • 3 Gafarró Serinus serinus
 • 1 Pardal xarrec Passer montanus
 • 158 Pardal comú Passer domesticus
 • 350 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 4 Merla Turdus merula
 • 20 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 1 Cuereta torrentera Motacilla cinerea
 • 4 Tórtora turca Streptopelia decaocto
 • 24 Tudó Columba palumbus
 • 2 Xivita Tringa ochropus

31/01/2022 11:00:00

EDAR Albacete - Isabel Dolz Arroyo

 • 28 Pardal comú Passer domesticus
 • 570 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 2 Mosquiter comú Phylloscopus collybita
 • 4 Merla Turdus merula
 • 38 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 2 Cuereta torrentera Motacilla cinerea
 • 2 Tórtora turca Streptopelia decaocto
 • 56 Tudó Columba palumbus
 • 4 Xivita Tringa ochropus

17/01/2022 09:15:00

EDAR Albacete - Censo Albacete

 • 31 Pardal comú Passer domesticus
 • 138 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 9 Mosquiter comú Phylloscopus collybita