Observacions en ETAP Coiñas

Aquí pots accedir a totes les observacions de BiObserva i seleccionar les zones, els ocells o els períodes de temps que t’interessin.


  
  
  
  
  
Reinicia

30/05/2023 10:45:00

ETAP Coiñas - Censo Coiñas

 • 6 Pardal comú Passer domesticus
 • 10 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 4 Garsa Pica pica
 • 3 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba

31/01/2023 09:00:00

ETAP Coiñas - Censo Coiñas

 • 8 Pardal comú Passer domesticus
 • 3 Garsa Pica pica
 • 3 Colom roquer Columba livia

11/09/2021 12:00:00

ETAP Coiñas - Antonio Gomez Gonzalez

 • 1 Cadernera Carduelis carduelis
 • 2 Gafarró Serinus serinus
 • 13 Pardal comú Passer domesticus
 • 1 Garsa Pica pica
 • 4 Merla Turdus merula
 • 2 Cotxa fumada Phoenicurus ochruros
 • 3 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 7 Tudó Columba palumbus

26/08/2021 18:15:00

ETAP Coiñas - Antonio Gomez Gonzalez

 • 3 Cadernera Carduelis carduelis
 • 5 Gafarró Serinus serinus
 • 10 Pardal comú Passer domesticus
 • 1 Cotxa fumada Phoenicurus ochruros
 • 2 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 2 Tudó Columba palumbus

24/08/2021 19:00:00

ETAP Coiñas - Antonio Gomez Gonzalez

 • 1 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus
 • 4 Gafarró Serinus serinus
 • 12 Pardal comú Passer domesticus
 • 18 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 4 Garsa Pica pica
 • 1 Merla Turdus merula
 • 3 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 8 Tudó Columba palumbus

23/08/2021 18:30:00

ETAP Coiñas - Antonio Gomez Gonzalez

 • 7 Pardal comú Passer domesticus
 • 6 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 1 Garsa Pica pica
 • 2 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 3 Tudó Columba palumbus

12/08/2021 16:15:00

ETAP Coiñas - Antonio Gomez Gonzalez

 • 4 Gafarró Serinus serinus
 • 17 Pardal comú Passer domesticus
 • 60 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 2 Garsa Pica pica
 • 2 Merla Turdus merula
 • 1 Cotxa fumada Phoenicurus ochruros
 • 5 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 6 Tudó Columba palumbus

12/08/2021 16:15:00

ETAP Coiñas - Antonio Gomez Gonzalez

 • 4 Gafarró Serinus serinus
 • 17 Pardal comú Passer domesticus
 • 60 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 2 Garsa Pica pica
 • 2 Merla Turdus merula
 • 1 Cotxa fumada Phoenicurus ochruros
 • 5 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 6 Tudó Columba palumbus

11/08/2021 14:30:00

ETAP Coiñas - Antonio Gomez Gonzalez

 • 1 Gafarró Serinus serinus
 • 4 Pardal comú Passer domesticus
 • 10 Estornell vulgar/negre Sturnus vulgaris/unicolor
 • 3 Garsa Pica pica
 • 2 Merla Turdus merula
 • 2 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 5 Tudó Columba palumbus

09/08/2021 19:00:00

ETAP Coiñas - Antonio Gomez Gonzalez

 • 4 Gafarró Serinus serinus
 • 9 Pardal comú Passer domesticus
 • 2 Garsa Pica pica
 • 2 Merla Turdus merula
 • 4 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 16 Tudó Columba palumbus

13/07/2021 19:00:00

ETAP Coiñas - Antonio Gomez Gonzalez

 • 2 Gafarró Serinus serinus
 • 6 Pardal comú Passer domesticus
 • 3 Cotxa fumada Phoenicurus ochruros
 • 1 Pit-roig Erithacus rubecula
 • 4 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 7 Tudó Columba palumbus

12/07/2021 15:20:00

ETAP Coiñas - Antonio Gomez Gonzalez

 • 1 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus
 • 2 Gafarró Serinus serinus
 • 7 Pardal comú Passer domesticus
 • 3 Garsa Pica pica
 • 4 Merla Turdus merula
 • 2 Cotxa fumada Phoenicurus ochruros
 • 5 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 10 Tudó Columba palumbus

12/07/2021 15:20:00

ETAP Coiñas - Antonio Gomez Gonzalez

 • 1 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus
 • 2 Gafarró Serinus serinus
 • 7 Pardal comú Passer domesticus
 • 3 Garsa Pica pica
 • 4 Merla Turdus merula
 • 2 Cotxa fumada Phoenicurus ochruros
 • 5 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 10 Tudó Columba palumbus

09/07/2021 12:30:00

ETAP Coiñas - Antonio Gomez Gonzalez

 • 1 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus
 • 7 Gafarró Serinus serinus
 • 15 Pardal comú Passer domesticus
 • 5 Garsa Pica pica
 • 2 Merla Turdus merula
 • 2 Cotxa fumada Phoenicurus ochruros
 • 4 Cuereta blanca vulgar Motacilla alba
 • 12 Tudó Columba palumbus

02/07/2021 14:30:00

ETAP Coiñas - Antonio Gomez Gonzalez

 • 1 Gavina vulgar Chroicocephalus ridibundus
 • 5 Gafarró Serinus serinus
 • 15 Pardal comú Passer domesticus
 • 3 Garsa Pica pica
 • 5 Merla Turdus merula
 • 3 Cotxa fumada Phoenicurus ochruros
 • 1 Pit-roig Erithacus rubecula