CJV Balsa Llanera


Tipus d’instal·lació: OTHR

Municipi: Llanera de Ranes

Província: Valencia

Empresa gestora: AQUAMBIENTE
Nombre d’observacions d’espècies a la planta